Úvod

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie).

Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6.–9. tříd) a studenti středních škol v Česku.

Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe.

Účast v Zeměpisné olympiádě přináší mimo jiné možnost získat nové zkušenosti nad rámec běžné výuky zeměpisu, změřit síly s ostatními soutěžícími z celého Česka, a v případě úspěchu se zúčastnit mezinárodních geografických soutěží.

Úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola jsou pak přijímáni na většinu geografických studijních oborů na českých vysokých školách bez přijímacích zkoušek.

Odbornost soutěže garantuje organizátor pověřený MŠMT, jímž je od ročníku 2012/2013 Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Praha), ve spolupráci s Ústřední komisí Zeměpisné olympiády a Českou geografickou společností.

Tvorbu testů od okresního po celostátní kolo zajišťují pro jednotlivé soutěžní kategorie geografická pracoviště napříč Českem (podrobnosti v rubrice ORGANIZAČNÍ TÝM).

Každým rokem je Zeměpisná olympiáda na národní úrovni pořádána ve čtyřech postupových kolech pro čtyři soutěžní věkové kategorie žáků (A–D).

Kola zeměpisné olympiády:

Národní kola

Školní kolo › Okresní kolo › Krajské kolo › Celostátní (ústřední) kolo

Mezinárodní soutěže

Mezinárodní geografická olympiáda (iGEO)

Mezinárodní olympiáda věd o zemi (IESO)

Evropská geografická olympiáda (EGEO)

Věkové kategorie zeměpisné olympiády:

A: 6. ročník ZŠ
B: 7. ročník ZŠ
C: 8. a 9. ročník ZŠ
D: střední školy

Reflexe soutěžících

Na Zeměpisné olympiádě se potkávají lidé se společnými zájmy a mohou se vzájemně obohatit. Jak říká účastnice Mezinárodní geografické olympiády iGeo: „Tím nejcennějším na mezinárodní zeměpisné olympiádě pro mě asi byla možnost setkat se s mladými lidmi z celého světa a poznat jejich kulturu. Z tohoto hlediska bych proto asi vyzdvihla „interkulturní večer“ – jakési kulturní vystoupení, které si všichni soutěžící pro sebe navzájem připravili. Jednotlivé skupinky se věnovaly vyjádření pomocí obrázků a fotografií, gestům, hudbě a módě. Při nacvičování našich vystoupení jsme si užili hodně legrace a samotný večer pak byl nejen velice poučný, ale i skutečně zábavný.

ENGLISH SUMMARY

Geographical Olympiad is a geography competition for students of Czech elementary and secondary schools. It is held annually for four age categories in four sequential rounds. The successful participants of the Czech national round then represent Czechia at international geographical competitions under the auspices of International Geographical Union (International Geography Olympiad, iGeo) and International Geoscience Education Organization (The International Earth Science Olympiad). The standards and quality of the competition are supervised by an organizer accredited by Ministry of Education, Youth and Sports, by General Commission of Geographical Olympiad and by Czech Geographical Society. From 2012/2013 is the main organizer Geography Departments, Faculty of Science, Charles University (Prague).
Podporují nás

 © GEO v1.60 (22-11-2023)