Ročník 2015/2016

Setkání olympioniků s ministryní školství

15. 12. 2016 opět proběhlo v Národní technické knihovně v Praze tradiční setkání účastníků mezinárodních olympiád s ministryní školství. Zeměpisná olympiáda mohla být letos po delší době reprezentována dvěma týmy – iGeo a IESO. Poděkování patří touto cestou nejen soutěžícím za výbornou reprezentaci české geografie v zahraničí, ale také jejich tutorům za tvrdou práci v mezinárodních porotách. Zvláštní poděkování je směřováno Hance Pařízkové (tutorka iGeo), která ve své funkci letos končí. Hanka, přestože již několik let studuje biologii, svědomitě vypomáhala s přípravou týmu na mezinárodní geografické soutěže a jako několikanásobná medailistka předávala své vlastní zkušenosti.
16.12.2016
Naše působení na Soustředění vítězů a Letní škole ZO v Chotěboři zanechalo další stopu. Kromě zprávy v časopise České geografické společnosti Informace ČGS a časopise pro učitele zeměpisu Geografické rozhledy jsme se dostali na stránky místního tisku, Chotěbořské ECHO. Text i s doprovodnými fotografiemi Jana Hátleho si můžete prohlédnout v PDF příloze.

03.10.2016

Reflexe mezinárodních soutěží iGeo a IESO

Kompletní fotogalerie je dostupná na http://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz, jak z iGeo, tak z IESO (od Lenky Vejrostové i Matouše Najmana).

Tutoři napsali:

Ve stejném termínu jako se konaly Letní olympijské hry v Rio de Janeiro, se konaly také dvě geografické olympiády. Čínský Peking byl dějištěm 13. Mezinárodní zeměpisné olympiády iGeoa v prefektuře Mie v Japonsku se konal 10. ročník Mezinárodní olympiády věd o Zemi IESO, jehož se letos poprvé zúčastnil i tým reprezentující českou fyzickou geografii. Nicméně v soutěži IESO zaměřené na vědy o Zemi je kromě obecného fyzickogeorafického přehledu třeba disponovat i znalostmi například z geologie či praktické astronomie.Na obě soutěže odjížděl český reprezentační tým v šestičlenném složení: Čtyři úspěšní řešitelé celostátního kola Zeměpisné olympiády a dva vedoucí výpravy. iGeo vedly Hana Svobodová (Masarykova univerzita, Brno) s Hanou Pařízkovou (studentka Univerzity Karlovy, Praha), IESO Lenka Vejrostová (Univerzita Karlova, Praha) a Filip Hulec (student téže univerzity).
Na soutěži iGeo čeští zástupci nejlépe obstáli v multimediálním testu. Slabší výsledky měli v písemném testu, který byl však v některých pasážích extrémně náročný, o čemž svědčí i délka jeho zpracování 3,5 hodiny (veškeré testy bývají zveřejněny na webu http://www.geoolympiad.org/). Hlavní část soutěže pak představuje práce v terénu, kde letos soutěžící navrhovali využití plochy v sídlišti, revitalizaci koryta řeky a řešení dopravní situace na významné křižovatce ve městě. V těžké konkurenci 173 účastníků ze 44 států všech osídlených kontinentů nakonec vybojoval Ondřej Babka (absolvent Gymnázia Husova, Benešov) 83. místo a získal tak jednu ze 47 bronzových medailí. Jakub Kašpar (student PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s., Praha 8 – Libeň) obsadil 88. místo, což bylo bohužel první místo bez zisku medaile. Václav Táborský (student Gymnázia Českolipská, Praha 9) skončil 113. a David Mikel (student Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně) 137. Český tým obsadil celkově 27. místo, což je jako tradičně přibližně střed startovního pole.
Důležitým úspěchem pro české soutěžící byl ovšem fakt, že poster českého týmu, který si soutěžící připravili před odletem na olympiádu a který měl představit koncept udržitelného města pro 21. století, byl hodnotící komisí vybrán jako jeden z nejlepších. Byl proto umístěn na slavnostním zahájení kongresu Mezinárodní geografické unie IGU, která je odborným garantem olympiády.Kladně ohodnoceny byly i tutorky Hana Svobodová a Hana Pařízková za to, že jako jedny z mála zemí splnily svou povinnost a zaslaly v průběhu roku hlavní komisi návrhy soutěžních otázek.
Organizační struktura IESO byla poměrně komplikovaná, sestávající z řady disciplín, ale díky tomu si čeští reprezentanti dovezli hned několik cenných kovů. Na soutěžící čekaly dva teoretické a pět praktických testů a soutěž mezinárodních skupin ve dvou oblastech– ESP a ITFI. ESP (Earth Science Project) spočíval ve vyhledání a zpracování informací a následné tvorbě a prezentaci posteru na téma „Living on the edge of a tectonic plate“. ITFI (International Team Field Investigation) byl založen zejména na získávání dat v terénu a jejich následném zpracování a vyhodnocení. Cílem ESP i ITFI není pouze měření sil mezi jednotlivci, ale především vytvoření silných mezinárodních vazeb mezi studenty. Studentské týmy zkoumaly genezi pobřežních tvarů v Oni-ga-jo, vznik a vývoj pláží v regionu, distribuci a genezi plážových sedimentů a prevenci před tsunami.
V ITFI získali se svými týmy ohodnocení hned dva čeští reprezentanti – zlatou medaili Matouš Najman (Malostranské gymnázium v Praze), bronzovou Cyril Novotný (Gymnázium P. Bezruče ve Frýdku-Místku) – a v ESP zlaté ocenění Štěpán Burda (Gymnázium Boženy Němcové v Dačicích). Nakonec putovaly do Česka i tři bronzové medaile za hlavní soutěž pro Víta Horáčka (Gymnázium L. Jaroše v Holešově), Matouše Najmana a Cyrila Novotného.
Kromě samotné soutěže byl pro účastníky připraven také bohatý kulturní program. Soutěžící v Japonsku si prohlédli např. muzeum nindžů nebo pobřežní lokalitu Oni-ga-jo, které je zapsána na seznamu dědictví UNESCO. V Číně měli možnost shlédnout památky jako např. Zakázané město, Velkou čínskou zeď a na post-iGeo exkurzi navštívit Šanghaj či Hangzhou. V rámci kulturní sekce pak český tým vtipně představil scénku o české „hospodské“ kultuře.Příští rok se iGeo bude konat v srbském Bělehradu – viz http://igeobelgrade.edu.rs/ a IESO ve francouzském Nice.


Jakub Kašpar napsal:

Do Pekingu, dějiště 13. ročníku Mezinárodní geografické olympiády iGeo jsme dorazili v úterý 16. srpna brzy ráno, podle pražského času ještě vlastně pozdě večer. Odbavení proběhlo v naprostém pořádku a zanedlouho nás již dobrovolníci dovedli k připravenému autobusu a dovezli do Beijing Conference Center, které se na dalších šest dní stalo naším domovem.
Soutěž byla zahájena až večer a tak jsme dopoledne navštívili pekingský olympijský park, prohlédli si národní stadion (známější jako Ptačí hnízdo) a vyhlídkou věž, odpoledne jsme pak prospali. Zahájení sestávalo kromě nezbytných projevů i ze zajímavých hudebních a tanečních vystoupení a z představení jednotlivých týmů.
Ve středu již začala soutěž (psali jsme písemný test) a odpoledne proběhla exkurze do centra Pekingu – viděli jsme náměstí Nebeského klidu a prošli jsme si Zakázané město. Ve čtvrtek jsme zažili celkem vydatnou průtrž mračen – bohužel během terénní práce, probíhající v celkem obyčejné pekingské čtvrti. Testy se psaly ještě v pátek a v sobotu dopoledne. V pátek odpoledne nás organizátoři vzali na exkurzi do Letního paláce a v sobotu odpoledne jsme měli volno, kterého jsme využili k výletu do místní zoologické zahrady (viděli jsme naživo pandu velkou). V neděli pak proběhl organizovaný výlet na Velkou zeď, který v mé paměti zůstal možná nejvíc – pro krásný horský průsmyk, který Zeď překonává, i pro namáhavý výstup v letním horku.
Kromě poznávání Pekingu jsme se věnovali i poznávání ostatních zúčastněných zemí: prohlédli jsme si plakáty o trvale udržitelných městech a viděli jsme představení kultury jednotlivých zemí, do kterého jsme sami přispěli ukázkou české hospody. V neděli večer pak proběhlo zakončení, pro Čechy úspěšné Ondrovým ziskem medaile.
Beijing Conference Center, kde jsme bydleli, nám poskytovalo velmi pohodlné ubytování a zázemí pro soutěž, testy jsme psali buď přímo v něm, nebo ve střední škole ve čtvrti, kde proběhla terénní práce. Jedinou slabinou byla dost chaotická organizace: akci zajišťovalo neuvěřitelné množství dobrovolníků, kteří ale měli o dění okolo sebe dost mlhavé povědomí. Každodenním problémem bylo už nastoupit do správného autobusu a z prezentací během kulturního večera se stal problém takřka neřešitelný. Vrcholem byla ztráta našeho plakátu a tvrzení, že si jej vyzvedl někdo z nás (plakát přitom po Hančině zásahu dokázali sami najít).
Po skončení soutěže následovala exkurze, jejímž cílem byla zejména města Hangzhou a Šanghaj. V Hangzhou krátce po naší návštěvě proběhl summit G20 a město bylo proto velmi přísně střežené (dokonce v něm nešlo přespat a proto jsme do něj museli dojet ze Šanghaje autobusem) a téměř liduprázdné. Plavbu na tamním Západním jezeře jsme si vážně užili.
Z dalších pamětihodností jsme pak navštívili vodní města Wuzhen a Xitang, pro mne nejúžasnější ale byl jednoznačně den v Šanghaji. Vyjeli jsme na Oriental Pearl Tower a užili si výhled na město z výšky 250 m, projeli se maglevem a hlavně jsme se prošli večerní Šanghají s podivuhodně nasvícenými mrakodrapy.
Obrovským zpestřením celé exkurze byli jednoznačně naše průvodkyně pro svou neobvyklou angličtinu a především náš řidič, jehož odvaha v silničním provozu hraničila chvílemi se šílenstvím. Celá akce pro mne byla skvělou zkušeností a myslím si, že to je ta největší odměna bez ohledu na umístění.

David Mikel napsal:

I když jsem nejdřív skoro netušil co mě čeká, do Číny jsem se od začátku moc těšil. Testy sice nebyly jednoduché, ale vždy se jim dalo porozumět, přesto jsem ve výsledkové listině příliš nezazářil. I tak jsem si celou soutěž i s exkurzemi užil a vrátil jsem se plný nezapomenutelných zážitků. A na co vše se musí návštěvník Číny připravit?
Časový posun - odlétali jsme v 14.35 a do Pekingu přilétli v 6.10. Snídali jsme tak asi v 21.30 našeho času, a protože se nám nechtělo spát, prošli jsme se ještě do olympijského parku. Pak už jsme usnuli okamžitě tak, že jsme zaspali i večeři.
Pokud se výškou těla blížíte hranici 2 m, připravte se na četné prosby o selfie, zvlášť pokud jste takoví hned dva v jedné skupině. Ale o blonďaté Němce byl větší zájem. Naopak jak jsou Číňané malí, vše ostatní musí mít největší na světě - zeď, náměstí, síť metra, model města...
Silniční doprava je kapitolou sama o sobě. I s ohromujícími počty pruhů a pětipatrovými křižovatkami jsou dopravní zácpy vcelku běžné, ale málokdy stojíte na místě. Řidiči kličkují, jak můžou, ale málokdy se srazí. Nejlepší je, když tak jezdí i váš řidič autobusu - různé myšky, troubení místo blinkru, otáčení se na šestiproudovce...
Veřejná doprava je levná a například metro má stejné ceny jak v Pekingu, tak i v Šanghaji; jak jinak v lidové republice. Pokud si chcete místo metra užít cestu ze šanghajského letiště Maglevem rychlostí 431 km/h, ověřte si, kdy je přepravní špička, poněvadž mimo ni je rychlost "pouhých" 300 km/h.
Domluvit se anglicky mimo letiště může být velký problém, i v hotelu znají často jen pár frází. Nikdy nezapomenu na naši průvodkyni, s níž se dalo dorozumět, ale její výslovnost byla někdy opravdu vtipná "Pípl uér púr, but nau dey ár mór liči; mesidži; lagidži; oke; šupemákit; šupestár tom kuis, aur šupedájvr" A když potkáte v metru Číňana, který se Vás vyptává jak se Vám tu líbí, nečekejte pak na otázku "Na jaká zvířata se podívat v pekingské zoo?" lepší odpověď než "Yes, yes!" V další lince se nás ovšem jiný Číňan zeptal: "Vy jste z Česká republika?" Ohromeni jsme se dozvěděli že se česky učí, protože jej to prostě zajímá.
Jestli rádi posíláte pohledy, nechoďte na místní poštu. Naše pohledy cestovaly jen 17 dní za pouhých 16 Kč.
Není dobré cestovat do města, kde se má konat summit G20 zvlášť, pokud s Vámi jede Litevec, který nechal svůj pas na letišti. Žádný zapomnětlivý student, ale roztržitý pan profesor.
Pokud podlehnete lákavé nabídce prodejce zaručeně pravých hodinek Rolex a usmlouváte cenu na 20 CNY za kus (asi 70 Kč), zkuste zrovna za 100 CNY koupit všech 10 hodinek i s kufříkem. To se přece vyplatí!
Na závěr bych rád poděkoval všem vyučujícím a organizátorům, bez jejichž úsilí by se tato skvělá výprava určitě neuskutečnila.02.09.2016

První zprávy ze zahraničí

Mladí geografové se již šťastně navrátili z mezinárodních soutěží IESO v Japonsku a iGeo v Číně.
Z Číny si přivezl Ondřej Babka (Gymnázium Benešov) ocenění v podobě bronzové medaile a bohužel o jediné místo unikl cenný kov také Jakubu Kašparovi (PORG gymnázium Praha-Libeň), který skončil těsně pod čarou.
Japonská výprava dováží do Česka dokonce zlatou a bronzovou medaili za práci v terénu pro Matouše Najmana (Malostranské gymnázium, Praha) a Cyrila Novotného (Gymnázium P. Bezruče, Frýdek-Místek) a další zlatou medaili pro tým Štěpána Burdy (Gymnázium Boženy Němcové, Dačice) za poster na téma Living on the edge of a tectonic plate. V hlavní soutěži pak téměř celá česká reprezentace vybojovala bronzové pozice – Vít Horáček (Gymnázium L. Jaroše Palackého, Holešov), Cyril Novotný, Matouš Najman.
Především si ale soutěžící dovážejí bohaté zážitky a cenné zkušenosti. Všem účastníkům, ať už medailistům či oceněným, gratulujeme a děkujeme za perfektní reprezentaci Česka na mezinárodním poli. Stejný dík patří i tutorům (Haně Svobodové MU Brno a Haně Pařízkové, Lence Vejrostové, Filipu Hulcovi UK v Praze).
Podrobnější informace, fotogalerie, postřehy soutěžících jsou v přípravě. Zatím vše můžete sledovat alespoň na facebooku Zeměpisné olympiády.

22.08.2016
Před výjezdem na mezinárodní soutěže iGeo (Čína) a IESO (Japonsko) proběhlo intenzivní školení a příprava reprezentačních týmů pod vedením organizátorů ZO a tutorů z různých geografických pracovišť v Česku (UJEP v Ústí nad Labem, MU Brno, UK v Praze). Soustředění se uskutečnilo 28.–31. 7. 2016 v Chotěboři (okres Havlíčkův Brod) ve spolupráci s tamními zastupiteli města. Účastnilo se ho 10 soutěžících; kromě reprezentačních týmů kategorie D také tři vítězové kategorie C celostátního kola ZO.

Letní škola byla zahájena ve čtvrtek odpoledne v prostorách Základní školy Buttulova představením stručné geografické charakteristiky Chotěbořska.Účastníkům byla poskytnuta celá řada tištěných materiálů a dat vztahujících se k území, v nichž bylo nutné se rychle zorientovat a vybrat podstatné informace. Ke zdrojům informací přibyly druhý den ještě strategické dokumenty obce - územní a strategický plán.V pátek dopoledne měli účastníci možnost diskutovat obtíže při řešení úloh z nižších kol ZO a předcházejících ročníků mezinárodních soutěží.Odpolední hodiny pak trávili soutěžící v terénu při řešení využití lokality bývalého Obecního rybníku.

Následovalo kartografické zpracování návrhu využití a jeho následná prezentace v angličtině, jakožto příprava soutěžících na mezinárodní prostředí.

Den byl zakončen přednáškou zásad tvroby kartografických výstupů. Sobota pak již byla plně věnována terénní práci, na níž po obědě navazovalo zpracování plánu využití území vybraných ploch.V podvečer se soutěžící odebrali na radnici, kde prezentovali své návrhy před zástupci vedení města Chotěboře (starostou ing. Škarydem, místostarostou ing. Janovským, radním Mgr. Jakešem a zastupitelkou dr. Vydlákovou).

Mladí geografové si měli možnost vyzkoušet řešení reálných územněrozvojových situací a na závěr získat zpětnou vazbu od odborníků z praxe. Naopak město si váží setkání s mladými talentovanými geografy, kteří již v předchozích kolech soutěže prokázali neotřelé a zároveň odborně správné nápady. (Harmonogram soustředění viz příloha).
Kompletní fotogalerie ze soustředění je dostupná na http://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz.
Nyní držme palce oběma českým týmům na mezinárodních soutěžích!
17.06.2016
V letošním 18. ročníku Zeměpisné olympiády provázely soutěžící již od okresního kola úlohy s tematikou sněhu, sjezdových tratí a lyžařských středisek. Když se pak přibližně padesátka finalistů sjela na celostátní kolo 18. a
19. 4., vypravili se hned první den do Ski areálu Chotouň u Prahy, aby se přesvědčili o tom, že geografický pohled je při plánování realizace takového podnikatelského záměru nezbytný.
Na místě vybírali vhodné místo pro výstavbu hotelu pro návštěvníky ski areálu,


zjišťovali informace z různých zdrojů v terénu


nebo měřili sklon sjezdové trati pomocí teodolitu.


Dále museli početně doložit, zda voda z místního potoka postačí na technické zasněžení sjezdovky
a prokázat dovednost měření průtoku.Druhý den probíhala soutěž již přímo na akademické půdě Geografické sekce Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde byly pro soutěžící připraveny testy práce s atlasem,


geografických znalostí a multimediální test, ve kterém měli například podle zvuku rozeznat sopečnou erupci od prudké bouře.
Ani organizátoři a odborní porotci rozhodně nezaháleli.


Výsledky dvoudenního klání byly zhodnoceny ihned v úterý 19. 4. V PDF dokumentu v příloze naleznete celkové pořadí všech soutěžících.


Medailové pozice vybojovali:

v kategorii C (12–15 let):
1. Jakub Strašlipka (Gymn. F. X. Šaldy, p. o., Liberec),
2. Lukáš Pulec (Gymnázium Cheb)
3. Martin Procházka (Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav)
Spolu se 4. soutěžícím v pořadí, Vojtěchem Turlandem (Gymnázium a ZUŠ Riegrova, Šlapanice) mají možnost se zúčastnit Letní geografické školy Zeměpisné olympiády 28.–31. 7. v Chotěboři (okres Havlíčkův Brod).v kategorii D (16–19 let):
1. Václav Táborský (Gymnázium Českolipská, Praha 9),
2. Jakub Kašpar (PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s., Praha 8 - Libeň)
3. David Mikel (Gymnázium Lesní čtvrť, Zlín).
Spolu se 4. soutěžícím v pořadí, Ondřejem Babkou (Gymnázium Husova, Benešov) odletí 15.–27. 8. reprezentovat Česko na Mezinárodní geografickou olympiádu iGeo do čínského Pekingu.v kategorii D dále uspěli v části Fyzická geografie:
1. Matouš Najman (Malostranské gymnázium, Praha 1),
2. František Sova (Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň)
3. Martin Štěpánek (Gymnázium, SOŠ a VOŠ Husovo nám., Ledeč nad Sázavou).
Tito finalisté mají možnost vycestovat 19.–28. 8. na Mezinárodní olympiádu věd o Zemi IESO v Mie v Japonsku. Z důvodu přísných kvalifikačních podmínek věkové hranice se však IESO může z vítězných pozic zúčastnit pouze Matouš Najman. Proto se k němu dále přidali Cyril Novotný (Gymnázium P. Bezruče, Čs. armády, Frýdek-Místek), Štěpán Burda (Gymnázium Boženy Němcové, Dačice) a Vít Horáček (Gymnázium L. Jaroše, Holešov).Gratulujeme všem zúčastněným i učitelům a blízkým, kteří je podporovali.
Celá fotogalerie ze soutěžních dnů je dostupná na: http://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz

Zadání i řešení všech úloh v celostátním kole si můžete prohlédnout zde:

kategorie C terén zadání - kategorie C terén řešení

kategorie D terén zadání - kategorie D terén řešení

kategorie C atlas zadání - kategorie C atlas řešení

kategorie D atlas zadání - kategorie D atlas řešení

kategorie C test zadání - kategorie C test řešení

kategorie D test zadání - kategorie D test řešení

multimediální test - zvuk k multimediálnímu testu

27.04.2016
19. 4. bylo završeno dvoudenní klání finalistů celostátního kola Zeměpisné olympiády. O celé akci přineseme brzy podrobnější zprávy. Nyní nabízíme stručný přehled vítězných příček a v příloze v PDF celkové pořadí všech soutěžících.

V kategorii C (12–15 let):
1. Jakub Strašlipka (Gymn. F. X. Šaldy, příspěvková organizace Partyzánská 530, Liberec 11),
2. Lukáš Pulec (Gymnázium Cheb, Nerudova 2283 Cheb)
3. Martin Procházka (Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211 Mladá Boleslav)
Spolu se 4. soutěžícím v pořadí, Vojtěchem Turlandem (Gymnázium a ZUŠ Riegrova, Šlapanice) mají možnost se zúčastnit Letní geografické školy Zeměpisné olympiády 28.–31. 7. v Chotěboři.

V kategorii D (16–19 let):
1. Václav Táborský (Gymnázium Českolipská 373, Praha 9),
2. Jakub Kašpar (PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s., Lindnerova 3, Praha 8 - Libeň)
3. David Mikel (Gymnázium Lesní čtvrť 1364, Zlín).
Spolu se 4. soutěžícím v pořadí, Ondřejem Babkou (Gymnázium Husova 470, Benešov) mají možnost se zúčastnit Mezinárodní geografické olympiády iGeo v Číně (15.–27. 8.), včetně přípravného výběrového soustředění 28.–31. 7. v Chotěboři.

V kategorii D dále uspěli v části Fyzická geografie:
1. Matouš Najman (Malostranské gymnázium, Josefská 7, Praha 1),
2. František Sova (Gymnázium Mikulášské nám. 23, Plzeň )
3. Martin Štěpánek (Gymnázium, SOŠ a VOŠ Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou).
Z důvodu přísnější věkové hranice kvalifikace na Mezinárodní olympiádu věd o Zemi IESO v Japonsku (19.–28. 8.) však na tuto soutěž může z vítězných pozic odjet pouze Matouš Najman. Dále k němu mají možnost se přidat Cyril Novotný (Gymnázium P. Bezruče, Čs. armády 517, Frýdek-Místek), Štěpán Burda (Gymnázium Boženy Němcové 213, Dačice) a Vít Horáček (Gymnázium L. Jaroše, Palackého 524, Holešov).

Gratulujeme všem zúčastněným.

19.04.2016
Výsledky krajských kol jsou zde (v souboru v příloze).

Postupující do ústředního kola

Soutěžícím kategorie C a D, jejichž jména jsou podbarvena žlutou a červenou barvou, bude nabídnuta účast v ústředním kole, které se uskuteční 18. a 19. 4. 2016. Bude jim nebo jejich pedagogům v nejbližších dnech e-mailem rozeslán informační dopis. Ten bude obsahovat tytéž nezbytné pokyny, které obsahuje již nyní pdf soubor s propozicemi ústředního kola, které je v rohu připojeno k této zprávě. Na základě něj je třeba se nejpozději do 10. 4. 2016 přihlásit prostřednictvím on-line registračního formuláře do ústředního kola. Tato povinnost se nově vztahuje i na doprovod soutěžících (pedagogy či rodiče)!

V kategorii D navíc mimořádně postupují čtyři další soutěžící se stejným součtem bodů (označeni světle červenou barvou), kdy organizátoři neměli vůli udělat mezi těmito postupujícími dělicí čáru. Vítěz kategorie D z Jihomoravského kraje (označen zelenou barvou) se již omluvil z ústředního kola z důvodu souběhu činností, proto postupuje náhradník z Jihomoravského kraje z 2. místa (označen také světle červenou barvou).

Seznam obsahuje také celostátní pořadí soutěžících kategorie A a B, ačkoli pro ně je letos krajské kolo kolem finálním.
Gratulujeme všem, kteří se ZO v letošním ročníku zúčastnili i těm, kdo jim pomáhali se na soutěž připravit, a s vítězi krajských kol se těšíme brzy na shledanou na ústředním kole v Praze!


24.03.2016

Úlohy krajského kola Zeměpisné olympiády 2015/2016

Krajské kolo Zeměpisné olympiády (pro soutěžní kategorie A–D) proběhlo 15. 3. 2016. Gratulujeme všem, kteří se soutěžního klání zúčastnili. Zvláště blahopřejeme všem účastníkům nejmladších věkových kategorií A a B, jimž se letos ještě jednou moc omlouváme, že nebude zorganizováno celostátní soutěžní soustředění v Ekocentrum Orlov u Příbrami.
Jakmile bude sestaven žebříček pořadí soutěžících krajských kol za celé Česko, bude zveřejněn na těchto webových stránkách. Do celostátního kola pro soutěžní kategorii C a D automaticky postupuje vítěz z každého kraje plus deset dalších nejlepších řešitelů v Česku. Všichni potenciální účastníci celostátního kola budou obesláni e-mailem s pokyny pro přihlášení, nejpozději počátkem dubna.
Závěrem se ještě jednou omlouváme krajským organizátorům za opravené řešení dodané několik dní před soutěží a děkujeme těm, kteří chybu odhalili. Všechna zadání a řešení si můžete prohlédnout zde:

kategorie A zadání - kategorie A řešení

kategorie B zadání - kategorie B řešení

kategorie C zadání - kategorie C řešení

kategorie D zadání - kategorie D řešení


18.03.2016
Dne 4. 3. 2016 byla odeslána krajským garantům soutěží zadání a autorská řešení krajského kola 18. ročníku Zeměpisné olympiády 2015/2016. Dokumenty by se tedy měly bezpečně dostat až ke krajským organizátorům. Ti mají k dispozici také pokyny ke krajskému kolu. Prohlédněte si tyto pokyny v pdf souboru, jsou důležité i pro vás, kteří se na krajského kolo ZO připravujete a kteří postoupíte do celostátního kola. Hodně štěstí!

04.03.2016

Úlohy okresního kola Zeměpisné olympiády 2015/2016

Okresní kolo Zeměpisné olympiády (pro soutěžní kategorie A–D) proběhlo 16. 2. 2015 (v případě konání jarních prázdnin ve vybraných okresech v náhradních termínech). Gratulujeme všem, kteří se zúčastnili.
Velmi se omlouváme, ale ve dvou úlohách testů kategorie D byla odhalena po skončení soutěže chyba v řešení. Naštěstí se ji díky perfektní práci okresních komisařů podařilo již v průběhu soutěže ignorovat. Ve zveřejněných souborech jsou již všechny chyby opraveny. Neváhejte nás ale kdykoli kontaktovat, pokud byste náhodou objevili jiné chyby. Doufáme, že se tak nestane a ještě jednou se všem omlouváme za vzniklé komplikace.


kategorie A zadání - kategorie A řešení

kategorie B zadání - kategorie B řešení

kategorie C zadání - kategorie C řešení

kategorie D zadání - kategorie D řešení


23.02.2016

Knihy testů Zeměpisné olympiády

Pod hlavičkou České geografické společnosti byly vytvořeny tři souhrnné recenzované knihy testů úloh Zeměpisné olympiády, každá přibližně okolo 300 stran (a zejména 30 MB). Knihy nebudou v tištěné, ale zůstanou pouze v elektronické podobě. Jsou ke stažení na tomto webu v pravém horním rohu základní stránky pod odkazem “Testy”. Na konci každého ročníku je zařazena příslušná souhrnná kniha. Knihy nepřinášejí žádné zásadní novinky, které byste neznali, ale jsou jednoduchým pomocníkem pro učitele i soutěžící, kteří nechtějí stahovat z internetu jeden test po druhém, a chtějí si stáhnout publikaci, kde mají vše souhrnně pohromadě.

12.02.2016
Dne 5. 2. 2016 byla odeslána krajským garantům soutěží zadání a autorská řešení okresního kola 18. ročníku Zeměpisné olympiády 2015/2016, které proběhne v úterý 16. 2. 2016 (případně v jiném blízkém termínu kvůli jarním prázdninám dle pokynů okresních organizátorů). Dokumenty by se tedy měly bezpečně dostat až k okresním organizátorům.
Ti mají k dispozici také pokyny k okresnímu kolu. Prohlédněte si tyto pokyny v pdf souboru, jsou důležité i pro vás, kteří se na okresní kolo ZO připravujete. Hodně štěstí!
Úlohy i s řešením budou na tomto webu zveřejněny 1. 3. 2016. Do tohoto data není přípustné jinou cestou šířit zadání a autorská řešení okresního kola ZO.


05.02.2016

ZO kategorie C na seznamu Excelence základních škol MŠMT

S počátkem roku 2016 zveřejnilo MŠMT seznamy soutěží Excelence základní škol, které navazují na seznamy Excelence středních škol.
Zeměpisnou olympiádu se podařilo na tento prestižní seznam umístit, což pro ředitele základních škol znamená možnost žádosti o finanční odměnu prostřednictvím systému Excelence v případě, že žák základní školy v soutěži uspěje.
O geografické soutěže se rozrostl i původní seznam Excelence středních škol, kde je nově evidována druhá mezinárodní soutěž pro kategorii D, a to International Earth Science Olympiad.


10.01.2016
Také ve školním roce 2015/2016 se můžete zúčastnit Zeměpisné olympiády.

Propozice 18. ročníku ZO naleznete v PDF příloze. Z nich vybíráme to nejdůležitější:

18. ročník ZO ve šk. roce 2015/2016 proběhne v těchto termínech:
školní kolo - do konce ledna 2016
okresní kolo - úterý 16. 2. 2016 (+- dle termínu jarních prázdnin některých okresů)
krajské kolo - úterý 15 3. 2016
ústřední kolo - pondělí a úterý 18. a 19. 4. 2016
navazující mezinárodní kolo iGeo (kat. D) - srpen, Beijing (jednáme o možnosti druhé navazující mezinárodní soutěže pro kat. D The International Earth Science Olympiad v Japonsku)

Celostátní soustředění pro vítěze krajských kol kat. A a B v Ekologickém centru Orlov u Příbrami, o.p.s. se v roce 2016 neuskuteční, omlouváme se.
Navazující mezinárodní soutěž National Geographic pro kat. C je od roku 2015 bohužel zrušena (pro medailisty ústředního kola této kategorie bude připravena alespoň krátká letní geografická škola).

Organizační řád prošel některými změnami, zejména změnou postupového klíče mezi okresním a krajským kolem (schéma postupového klíče viz záložka "Pokyny a termíny"). Návrh organizačního řádu je v záložce "Organizační řád". Prozatím jsme z MŠMT neobdrželi informaci o jeho schválení.

Detailní propozice ke každému kolu (okresnímu, krajskému a ústřednímu) budou opět zveřejňovány cca 10 dní před konáním příslušného kola na těchto webových stránkách.


07.09.2015


Podporují nás

 © GEO v1.60 (22-11-2023)