Ročník 2011/2012

Účastníky Mezinárodní geografické olympiády ocenil ministr školství

Ve čtvrtek 13. 12. proběhlo v Národní technické knihovně v Praze 6 slavnostní setkání účastníků mezinárodních soutěží s ministrem školství ČR Petrem Fialou.

Kromě pana ministra byli přítomni i další čestní hosté: náměstkyně ministra školství, státní tajemnice Eva Bartoňová, ředitel odboru pro mládež MŠMT Michal Urban a vedoucí oddělení Talentcentrum Eva Schneiderová.

Mezi mladými chemiky, biology, matematiky, fyziky a astronomy významně vynikli také geografové – účastníci Mezinárodní geografické olympiády iGeo, kteří letos v Kolíně nad Rýnem vybojovali pro českou geografii 8. místo na světě. Jak výstižně upozornila moderátorka akce, tým geografů byl jediný, který dorazil na slavnostní setkání v plném počtu. Hana Pařízková, Bruno Jurášek, Petr Kolařík a Jan Kozák obdrželi pamětní list ministra školství za reprezentaci České republiky v mezinárodní vědomostní soutěži. Oceněni byli také vedoucí jednotlivých delegací – za geografii doc. Jaromír Kolejka a Ing. Libor Lněnička (PedF MU).

„Nevím, jaké si představujete geografické soutěžní otázky,“ uvedl v rozhovoru při udílení cen doc. Kolejka, „není to žádné vyjmenovávání řek a hlavních měst, ale jsou to praktické věci z denního života. Takže soutěžící v Kolíně například řešili, jak naložit s problémovou městskou částí a jejím rozvojem do budoucna, kdy součástí práce bylo například velmi podrobné mapování v terénu.“ To potvrdili i samotní soutěžící. Pokud znovu uspějí v letošním ročníku Zeměpisné olympiády, pojedou v srpnu 2013 na mezinárodní soutěž do japonského Kjóta.

Fotografie (S. Kučerová):

Slavnostní udílení pamětních listů

Zleva: Libor Lněnička, Bruno Jurášek, Petr Kolařík, Hana Pařízková, Jan Kozák, Jaromír Kolejka

Pamětní list ministra školství pro Hanu Pařízkovou15.12.2012

Zlato pro mladé české geografy

Kromě letní olympiády v Londýně sledovali (nejen) geografové v Česku zápolení středoškoláků v rámci mezinárodní geografické olympiády, která se konala v průběhu světového kongresu Mezinárodní geografické unie (IGU) ve dnech 21. 8. – 27. 8. 2012 v Kolíně nad Rýnem.

Soutěže se zúčastnili také čtyři čeští studenti středních škol, kteří v květnu 2012 uspěli v naší národní Zeměpisné olympiádě, a mohli tak poměřit svoje dovednosti a znalosti v mezinárodním srovnání. Byli to Hana Pařízková (Gymnázium Velké Meziříčí), Petr Kolařík (Gymnázium Uherské Hradiště), Bruno Jurášek (Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha) a Jan Kozák (Gymnázium Cheb).

Jednotlivé disciplíny olympiády byly zaměřeny na všeobecné geografické znalosti, dovednosti práce v terénu, vytváření map či třídění informací v území a čeští studenti se v žádném případě neztratili. V celkovém hodnocení mezi 124 účastníky ze 32 států celého světa uspěli více než dobře. Na skvělém 6. místě se umístila Hana Pařízková z Gymnázia Velké Meziříčí. Mezi dívkami se tak stala dokonce druhou nejlepší geografkou na světě! Celkově se český tým mezi všemi zúčastněnými státy umístil na 8. místě. Na olympiádě reprezentanti Česka získali jednu zlatou, jednu stříbrnou a pouze o dvě místa unikla bronzová medaile podle pravidel mezinárodní olympiády.

Skvělý úspěch mladých českých geografů v mezinárodním srovnání potvrdil velmi vysokou úroveň národní Zeměpisné olympiády a současně i vysokou prestiž české geografie v mezinárodním srovnání. Je proto s podivem, že ve společnosti, ale bohužel i na školách je geografie (zeměpis) stále chápána spíše jako memorování hlavních měst států světa, jmen nejvyšších hor a přítoků vybraných řek. Přitom je to disciplína poskytující znalosti nezbytné ke každodennímu rozhodování v území. Geografie, stojící na pomezí přírodních a společenských věd, se zabývá prostorovými vztahy mezi sociálními, ekonomickými, kulturními a přírodními jevy. Řeší vzájemné souvislosti mezi organizací a fungováním naší lidské společnosti a jejího prostředí, ať už na měřítku celé planety, státu nebo místního regionu. Má výrazné uplatnění v řešení environmentálních či rozvojových celospolečenských problémů, např. příčin vzniku povodní, důsledků zemětřesení, souvislostí mezinárodní migrace a střetávání kultur, otázek regionální identity nebo při vytváření rozvojové vize obcí a regionů.

27.08.2012

Soustředění vítězů před mezinárodní olympiádou

13.–15. 8. 2012 proběhlo v Brně a Jedovnicích soustředění čtyřčlenného týmu úspěšných řešitelů Zeměpisné olympiády, věkové kategorie D (16–19 let), kteří se zúčastní Mezinárodní geografické olympiády iGeo v Kolíně nad Rýnem.

Hana Pařízková, Petr Kolařík, Bruno Jurášek a Jan Kozák se v městské krajině Brna a venkovském terénu Moravského krasu připravovali na obtížné mezinárodní klání. Zkoušeli řešit úlohy z mezinárodních geografických soutěží, především ty zaměřené na projektové úkoly v terénu. Sbírali informace při návštěvě infocentra, areálu bývalé zbrojovky v Brně, opuštěného pískového lomu Seč a krasových oblastí. Zdokonalovali se v pozorování krajiny, vnímání geografických souvislostí, osvojili si kreslení pohledových panoramat, která jim dále sloužila jako podklad pro diskuse a obhájení vlastního projektu. V týmu museli například navrhnout možné využití lomu Seč nebo přijmout opatření proti teroristickému útoku na Brno.

Atmosféru ze soustředění nasajte na fotografiích zde:
https://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz/Soustredeni_uspesnych_resitelu_pred_iGeo_2012%2C_Jedov
16.08.2012

Ústřední kolo 14. ročníku ZO v Plzni

Výsledkové listiny ústředního (národního) kola Zeměpisné olympiády loňského 14. ročníku 2011/2012,
konaného 16. 5. 2012 v Plzni si můžete prohlédnout zde.


Výsledky krajských kol ZO, ústředního (národního) kola ZO a mezinárodní geografické olympiády (kategorie D) naleznete v Programu
MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol na http://excelence.nidm.cz/


15.08.2012


Podporují nás

 © GEO v1.60 (22-11-2023)