Ústřední komise

Ústřední komise Zeměpisné olympiády je poradním orgánem ZO. Představuje komunikační platformu pro diskusi cílů, zásad a realizace geografického vzdělávání skrze předmětovou soutěž oboru geografie/zeměpis.

Její hlavní úloha spadá do čtyř oblastí:

 • reflexe organizace soutěže (identifikace slabých a silných stránek, problémů)
 • odborná rada (obsahová koncepce soutěžních úloh, vhodnost témat s ohledem na vzdělávací dokumenty)
 • médium, šíření myšlenek a informací (obousměrná komunikace napříč všemi stupni geografického vzdělávání, mezi odborníky, vědeckými společnostmi a praxí, mezi veřejností a školou aj. Ústřední komise ZO koordinuje činnost krajských komisí ZO)
 • prostředník mezi národní českou Zeměpisnou olympiádou a mezinárodními geografickými soutěžemi (členem ústřední komise je hlavní koordinátor mezinárodních geografických soutěží, který zpracovává návrhy úkolů a další podklady pro jednotlivé ročníky těchto soutěží)


 • Ústřední komise odborně zabezpečuje přípravné výběrové soustředění pro nejúspěšnější soutěžící z ústředního národního kola ZO před mezinárodními geografickými soutěžemi.

  Funkční období Ústřední komise je tříleté, jmenuje ji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

  Členové ústřední komise ZO:

  RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  předsedkyně
  Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie, Poříčí 7, 603 00 Brno
  e-mail: hsvobodova@ped.muni.cz, tel.: +420 774 576 370


  RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.
  místopředsedkyně
  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie,
  České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  e-mail: silvie.kucerova@ujep.cz, tel.: +420 728 929 294


  Členové

  Mgr. Radek Durna
  Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie,
  Poříčí 7, 603 00 Brno
  e-mail: durna@mail.muni.cz

  RNDr. Mgr. Dušan Erban
  Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
  Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem
  e-mail: erban@obchodniskola.cz

  Bc. Filip Hulec
  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje,
  Albertov 6, 128 43 Praha 2
  e-mail: filip.hulec@natur.cuni.cz

  RNDr. Jakub Jelen
  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje,
  Albertov 6, 128 43 Praha 2
  a
  Střední průmyslová škola zeměměřická,
  Pod Táborem 300, 190 00 Praha 9
  e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz

  Mgr. Edita Buršík Jinková
  ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
  Školní 606, 687 62 Dolní Němčí
  e-mail: Edita.Jinkova@seznam.cz

  Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie
  Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
  e-mail: karvanko@pf.jcu.cz

  RNDr. Jan Pulec
  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje,
  Albertov 6, 128 43 Praha 2
  e-mail: pulecj@natur.cuni.cz

  Mgr. Roman Veselský
  Gymnázium
  Neumannova 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
  e-mail: veselsky@gymzr.cz

  RNDr. Bohumil Vévoda
  Gymnázium Karviná
  Mírová 1442, 735 06 Karviná
  e-mail: bohumil.vevoda@gmail.com

  Mgr. Kateřina Krtičková
  Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace
  435 26 Bečov 17
  e-mail: polivkova@zsbecov.cz

  Mgr. Matěj Vrhel
  ZŠ Jílové u Prahy
  Komenského 365, 254 01 Jílové u Prahy
  e-mail: vrhel@zsjilove.cz


     
   © GEO v1.47 (31-12-2020)