Ročník 2016/2017

11th Earth Science Olympiad - čeští studenti přivezli s Francie řadu ocenění

Ve dnech 21. až 30. srpna 2017 se ve Francii odehrál již 11. ročník mezinárodní olympiády věd o Zemi (IESO). Česko reprezentovali Dominik Havel (Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové), Vojtěch Nováček (Gymnázium Plzeň), Jan Táborský (Gymnázium Praha 9) a Vojtěch Turland (Gymnázium Šlapanice. Ti se také zúčastnili červnového soustředění v Chotěboři s reprezentanty pro iGeo a vítězi kategorie C ZO, kde v rámci přípravy na mezinárodní soutěž absolvovali odborná školení a praktická cvičení.
Zázemím pro konání olympiády se stal kampus Centre International de Valbonne. Uvítací ceremoniál byl konán v Polytech Sophia Antipolis, kde studenti také absolvovali přednášky seznamující je s nejnovějšími objevy francouzské vědy. Čas mezi soutěžemi vyplnila řada exkurzí např. do laboratoří v Sophia Antipolis/Géoazur, do NP Mercantour v Přímořských Alpách, noční pozorování v observatořích v Calern, kratší exkurze do oblasti Esterel či do Monaka, do obce Valbonne a nakonec i do přísně hlídaných prostorů Thales Alenia Space v Cannes.
Celkem 112 studentů z 29 zemí světa se utkalo v individuální soutěži, která zahrnovala dva teoretické a čtyři praktické testy. Znalosti našich reprezentantů tak byly prověřeny nejen z hlediska obecného fyzickogeografického přehledu, na soutěžící čekaly teoretické i praktické otázky z geologie a geomorfologie, astronomie a dalších oborů věd o Zemi.
IESO se ovšem nezaměřuje výhradně na individuální soutěže. Nedílnou součástí olympiády je i práce v mezinárodních týmech. V nich studenti řešili International Team Field Investigation (ITFI), tedy projekt, díky kterému dostali možnost pracovat v jedné ze zajímavých lokalit, získat data, zanalyzovat je a prezentovat výsledky své práce před porotou. Ve shodných týmech se studenti věnovali i tvorbě a prezentaci posterů v rámci Earth Science Project (ESP), který spočíval ve vyhledání a zpracování informací a následné tvorbě a prezentaci posteru na téma „How knowledge of Earth system would help us inhabit other planet“.
Na závěrečném ceremoniálu byli naši studenti mezi úspěšnými. V individuální soutěži dokázal Vojtěch Turland získat bronzovou medaili. Ještě více se nám pak dařilo v soutěžích mezinárodních týmů. V ITFI byli naši studenti se svými týmy ohodnoceni dvěma stříbrnými medailemi (Vojtěch Turland, Jan Táborský) a dokonce i jednou zlatou (Vojtěch Nováček). I při vyhlašování výsledků ESP jsme měli zastoupení na stupních vítězů - zlatou medaili obdržel tým Vojtěcha Turlanda.
Děkujeme všem našim soutěžícím za výbornou reprezentaci a doufáme, že i díky novým poznatkům získaným na IESO 2017 dokážeme neméně dobře reprezentovat Česko na 12. ročníku mezinárodní olympiády věd o Zemi v thajském Kanchanaburi.

05.10.2017

14. mezinárodní zeměpisná olympiáda tentokrát na Balkáně

Český olympijský tým se již několik let v řadě účastní mezinárodní zeměpisné olympiády (iGeo), která se tentokráte konala ve dnech 2. – 7. 8. 2017 v srbském Bělehradu. České barvy reprezentovali Daniel Justiz z Gymnázia J. Barranda v Berouně, Jan Nykl z Gymnázia a SOŠ dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem, Jakub Strašlipka z Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci a Ondřej Vystavěl – nyní již absolvent Slovanského gymnázia v Olomouci. Vedení výpravy již po čtvrté zajišťovala Hana Svobodová a nově Radek Durna z Katedry geografie PdF MU.
Soutěže se v letošním roce účastnilo 41 zemí světa, které vyslaly 160 soutěžících. Čeští soutěžící se v konkurenci opět prosadili – Jakub Strašlipka obsadil celkové 46. místo a získal tak jednu ze 40 bronzových medailí. Jan Nykl skočil 85., Daniel Justiz 112. a Ondřej Vystavěl 116. Celkově český tým obsadil 23. místo, což je již téměř jako obvykle střed celkového pořadí. V jednotlivých disciplínách si však čeští reprezentanti vedli různě – zatímco v práci v terénu obsadil český tým celkové 3. místo a Jakub Strašlipka 5. místo ze 160 soutěžících, v písemném testu naši reprezentanti absolutně propadli. Nejlepší z našich soutěžících se v testu probojoval pouze na 133. místo a celkově celý tým obsadil až 37. pozici. Zde se opakovaně projevuje odlišný systém vzdělávání v Česku a v zemích, kde je ve školách více využívána projektová výuka včetně kritického a geografického myšlení. Písemný test je totiž založen na analýze mapových, datových a dalších pokladů a jejich následné interpretaci. Bez rozsáhlých všeobecných znalostí a výborné znalosti angličtiny se však soutěžící také neobejdou. V poslední disciplíně – multimediálním testu obsadil Daniel Justiz skvělé 2. místo, celý tým pak 17. místo. Do budoucna tedy bude nezbytné v rámci soustředění před mezinárodními soutěžemi posílit přípravu reprezentantů na testovou disciplínu, jelikož v terénu a multimédiích si mladí čeští geografové vedou výborně.
Účast na iGeo však není jen o soutěži pro studenty, ale také o spolupráci vedoucích na supervizi a opravování testů a účasti na schůzkách vedoucích týmů, kde se hlasuje o úpravách stanov iGeo, obsazení komisí, které připravují testy atd. Zároveň se mezi vedoucími probírají a porovnávají systémy zeměpisných olympiád v jednotlivých státech. Zde se ukazuje vysoká prestiž zeměpisné olympiády v jednotlivých státech – např. v Rusku se národního kola ZO účastní kolem 300 účastníků, v Jižní Koreji cca 1000 účastníků, ale i v menších státech je ZO velmi populární – např. v Litvě s nesrovnatelně nižším počtem obyvatel než v Česku, je v národním kole 92 účastníků (v Česku 24). Nejlepší z účastníků pak mají možnost vyzkoušet si mezinárodní olympiádu v regionálním měřítku – pravidelně se koná Baltská zeměpisná olympiáda (Litva, Lotyšsko, Bělorusko, Rusko, Polsko), Balkánská zeměpisná olympiáda (Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Srbsko, Černá Hora, Moldávie, Makedonie, Kypr, Albánie, Řecko) a další. Český tým se bohužel žádné regionální zeměpisné olympiády neúčastní (naposledy v roce 2011, kdy se konala v Jedovnicích Středoevropská zeměpisná olympiáda), a tak se nedostatek zkušeností soutěžících částečně projevuje i ve výsledcích iGeo. Samozřejmostí ve většině států, a to včetně Česka, je již zmíněné soustřední účastníků před mezinárodními soutěžemi.
Na přípravě a organizaci národních ZO jednotlivých států se podílí významní zástupci jednotlivých kateder (není ojedinělé, že se jedná o vedoucí významných geografických pracovišť či profesory), ti pak také zastávají pozice vedoucích reprezentačních týmů. Od roku 1996, kdy se konalo první iGeo se mezi vedoucími vytvořily pevné vztahy a často i spolupráce nad rámec soutěže.
Co se týče organizace letošního iGeo, lze ji považovat za veskrze „balkánskou“. Některé části programu – např. prezentace posterů na téma „Cestovní ruch pro mladé“ probíhala v podstatě samovolně, stejně jako kulturní vystoupení, kde měly jednotlivé týmy představit kulturu svého národa. Český tým si vybral pro svoje vystoupení prezentaci specifik vybraných českých (československých) prezidentů. Typický balkánský přístup se ještě více než na samotné soutěži podepsal na tzv. post iGeo fieldtripu – šestidenní exkurzi po Srbsku. Jelikož si čeští účastníci exkurzi uhradili na rozdíl od všech ostatních států z vlastních zdrojů (a nejednalo se o malou částku), očekávali určitý komfort. Na ten však nedošlo, a to ani z hlediska ubytování a stravování, bohužel však ani při práci průvodce, který několikrát špatně volil trasu a nezbylo nic jiného než se stejnou cestou vracet na místo, kde došlo k omylu. Nutno však podotknout, že jsme měli jedinečnou možnost cestovat po téměř celém Srbsku (trasa vedla mj. v blízkosti hranic s Rumunskem, Bulharskem, Kosovem, Černou Horou i Bosnou a Hercegovinou) a poznávat tamější krajinu i kulturu, silně ovlivněnou Osmanskou říší, válečnými konflikty a pravoslavnou církví.
Ve výsledku si tedy celý český tým ze Srbska odvezl velmi silný a nezapomenutelný zážitek. V roce 2018 se iGeo uskuteční v Quebecku.
Hana Svobodová, Radek Durna


05.10.2017
Ve dnech 20.–23. července 2017 se v Chotěboři (okres Havlíčkův Brod) uskutečnilo soustředění a letní geografická škola Zeměpisné olympiády 2017.
Sešli se zde vítězové celostátního kola této soutěže z kategorie C spolu s dvěma týmy, které byly složené z vítězů kategorie D. Tyto týmy pojedou zanedlouho reprezentovat Česko na mezinárodní soutěže iGeo (Srbsko) a IESO (Francie). Pod vedením organizátorů ZO a tutorů z různých geografických pracovišť v Česku (UJEP v Ústí nad Labem, MU Brno, UK Praha) zde účastníci vyslechli teoretické přednášky (strategické plánování, kartografie, geologie), které se jim následně hodily při plnění nejrůznějších terénních úkolů.

Přehled jednotlivých dní včetně fotografií naleznete v přiloženém souboru.

Fotogalerie ze soustředění zde: http://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz/

25.07.2017
Před výjezdem na mezinárodní soutěže iGeo (Srbsko) a IESO (Francie) proběhne intenzivní školení a příprava reprezentačních týmů pod vedením organizátorů ZO a tutorů z různých geografických pracovišť v Česku (UJEP v Ústí nad Labem, MU Brno, UK Praha). Soustředění se uskuteční 20.–23. 7. 2017 v Chotěboři (okres Havlíčkův Brod) ve spolupráci s tamními školami (gymnáziem a základní školou) a Městem Chotěboř. Podrobný program a propozice soustředí naleznete v příloze PDF.

12.06.2017

Fotoreportáž z celostátního kola

Kompletní fotogalerii naleznete zde a zde

Celostátní kolo ZO bylo zahájeno 24. 4. na akademické půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.


Následně byli soutěžící dopraveni do Pikovic v Posázaví, kde řešili na pěti stanovištích terénní úlohy. Některé se vztahovaly k modelové situaci, že na řece Sázavě bude vybudována přehradní nádrž. Úkolem bylo vyměřit výšku nové lávky přes vodu nebo vyšetřit, kolik stávajících domů bude zaplaveno. Dále byla testována jejich dovednost pozorování krajiny a získávání informací z objektů, které se v ní nachází (např. tabule naučné stezky, turistické rozcestníky, zařízení měřící stav vody ve vodním toku).


Večer představili vlastnoručně vytvořené mapy ti, kteří se zúčastnili doplňkové soutěže O nejlepší mapu na geografické téma. Sešlo se celkem pět map, které si můžete detailně prohlédnout zde

a s autory na fotografii - zleva: Ondřej Vystavěl, Vít Horáček, Lukáš Pavlásek, Jan Nykl a Jana Dandová


25. 4. museli soutěžící vyřešit úlohy práce s atlasem, písemného testu geografických znalostí a dovedností a také multimediální test.


Všichni samozřejmě vyhrát nemůžou, ale snad na Zeměpisné olympiádě strávili příjemné dva dny.


Vítězové se představují:
Kategorie C - zleva Jakub Vojtěch Roule, Matyáš Bernát, Jan Straka


Kategorie D - zleva Jan Nykl, Jakub Strašlipka, Daniel Justiz


Kategorie D, část Fyzická geografie - zleva David Mikel, Ondřej Vystavěl19.05.2017

Úlohy celostátního kola 2017

30.04.2017

Celostátní kolo ZO na ČT24

Ústřední kolo Zeměpisné olympiády a nová soutěž map jeho účastníků byly prezentovány v rámci reportáže a přímého vstupu z pražského Albertova v pořadu Studio 6 na ČT1, resp. ČT24. V pořadu vystoupili studentka Jana Dandová (ZŠ Dr. Tyrše v České Lípě) se svou mapou, která vyhrála kategorii hodnocení účastníků ústředního kola ZO, a za odbornou porotu soutěže pak dr. Jan D. Bláha (UJEP v Ústí nad Labem), který také představil, jak vzniká podrobná mapa v dosud málo probádaném terénu pohoří Saruwaged Range na Nové Guineji (reportáž naleznete v čase 2:18:00).

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010100425

video zde

27.04.2017
Celostátní kolo ZO 2017 je již úspěšně za námi. V kategorii C vybojoval 3. místo Jakub Vojtěch Roule (Soukromé gymnázium ARCUS s.r.o., Bratří Venclíků, Praha 9), 2. místo Jan Straka (ZŠ s MŠ Tlučná) a 1. místo Matyáš Bernát (Gymnázium Jana Keplera, Praha 6). Prvenství v kategorii D připadlo Jakubu Strašlipkovi (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec), loňskému vítězi kategorie C, který spolu s Janem Nyklem (Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem), Danielem Justizem (Gymnázium J. Barranda, Beroun) a Ondřejem Vystavělem (Slovanské gymnázium, Olomouc) odjede reprezentovat Česko na Mezinárodní geografickou olympiádu do Srbska. Další čtyřčlenný tým ve složení Jan Táborský (Gymnázium Českolipská, Praha 9), Dominik Havel (Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové), Vojtěch Nováček (Gymnázium Mikulášské nám. 23 Plzeň) a Vojtěch Turland (Gymnázium a ZUŠ Riegrova Šlapanice) mají možnost zavítat na Mezinárodní olympiádu věd o Zemi do Francie. Součástí celostátního kola ZO byla i doplňková soutěž o nejlepší mapu na geografické téma, kde 3. místo a hlavní cenu publika získala Jana Dandová (ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526, Česká Lípa), 2. místo obsadil Ondřej Vystavěl (Slovanské gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc) a vítězem se stal Lukáš Pavlásek (Gymnázium a SOŠ Sokolovská 34, Rýmařov).
Kompletní výsledkové listiny naleznete v PDF příloze.

26.04.2017
Výsledky krajských kol jsou zde (v souboru v příloze).

výsledková listina

Soutěžícím kategorie C a D, jejichž jména jsou podbarvena žlutou a okrovou barvou, byla nabídnuta účast v ústředním kole, které se uskuteční 24. a 25. 4. 2017. Jim nebo jejich pedagogům byl v pátek 31. 3. 2017 e-mailem rozeslán informační dopis. Ten obsahuje tytéž nezbytné pokyny, které jsou v PDF souboru s propozicemi ústředního kola, které je v rohu připojeno k této zprávě. Na základě pokynů je třeba se nejpozději do 14. 4. 2017 přihlásit prostřednictvím on-line registračního formuláře do ústředního kola. Tato povinnost se vztahuje i na doprovod soutěžících (pedagogy či rodiče)!
V případě, že některý soutěžící účast v ústředním kole odmítne, bude osloven další soutěžící v pořadí.
Seznam obsahuje také celostátní pořadí soutěžících kategorie A a B, ačkoli pro ně je letos krajské kolo kolem finálním.
Gratulujeme všem, kteří se ZO v letošním ročníku zúčastnili i těm, kdo jim pomáhali se na soutěž připravit, a s vítězi krajských kol se těšíme brzy na shledanou na ústředním kole v Praze!


31.03.2017

Úlohy krajského kola ZO 2016/2017

Krajské kolo Zeměpisné olympiády (pro soutěžní kategorie A–D) proběhlo 22. 3. 2017. Gratulujeme všem, kteří se soutěžního klání zúčastnili. Zvláště blahopřejeme všem účastníkům nejmladších věkových kategorií A a B, jimž se letos ještě jednou moc omlouváme, že opět nebude zorganizováno celostátní soutěžní soustředění v Ekocentrum Orlov u Příbrami.
Všechna zadání a řešení úloh krajského kola si můžete prohlédnout zde:


kategorie A zadání - kategorie A řešení

kategorie B zadání - kategorie B řešení

kategorie C zadání - kategorie C řešení

kategorie D zadání - kategorie D řešení


27.03.2017
Dne 8. 3. 2017 byla odeslána krajským garantům soutěží zadání a autorská řešení krajského kola 19. ročníku Zeměpisné olympiády 2016/2017. Dokumenty by se tedy měly bezpečně dostat až ke krajským organizátorům. Ti mají k dispozici také pokyny ke krajskému kolu. Prohlédněte si tyto pokyny v přiloženém pdf souboru, jsou důležité i pro vás, kteří se na krajského kolo ZO připravujete a kteří postoupíte do celostátního kola. Věnujte pozornost i tomu, co vás v celostátním kole čeká, letos je to například navíc doplňková soutěž o nejlepší mapu, pořádaná ve spolupráci s Českou kartografickou společností. Hodně štěstí!

Zadání a autorská řešení úloh zde budou zveřejněna 31. 3. a seznam postupujících na celostátní kolo jakmile se ze všech krajů sejdou výsledky kol krajských.

08.03.2017
Image Zeměpisné olympiády a geografie jako celku nevytváří pouze tento web, ale všechna média, která o soutěži informují. Je milé čas od času objevit o ZO zprávu na místech, kde byste ji nečekali. Měsíčník městské části Prahy 17 "Řepská sedmnáctka" otiskl v březnu 2017 zprávu od předmětové komise přírodopisu a zeměpisu na místní základí škole, která informovala o tom, jak si žáci vedli ve školním kole ZO a s jakými typy úloh se museli vypořádat. Zprávu si i vy můžete přečíst v PDF příloze. Děkujeme předmětové komisi ze ZŠ F. Peřiny, Socháňova za propagaci.

01.03.2017

Úlohy okresního kola Zeměpisné olympiády 2016/2017

Okresní kolo Zeměpisné olympiády (pro soutěžní kategorie A–D) proběhlo 21. 2. 2017 (v případě konání jarních prázdnin ve vybraných okresech v náhradních termínech). Gratulujeme všem, kteří se zúčastnili.
Velmi se omlouváme za některé drobné chyby, které jste nám nahlásili po skončení soutěže, ale chyby by neměly mít vliv na správnost řešení. Ve zveřejněných souborech jsou již všechny odhalené chyby opraveny. Neváhejte nás ale kdykoli kontaktovat, pokud byste náhodou objevili jiné chyby.
Po opakovaných námitkách týkajících se přílišné obtížnosti okresních kol se nám snad letos již podařilo sestavit o něco snadnější úlohy. Doufáme, že to bylo při soutěži patrné a že jste si geografické klání užili.


kategorie A zadání - kategorie A řešení

kategorie B zadání - kategorie B řešení

kategorie C zadání - kategorie C řešení

kategorie D zadání - kategorie D řešení


27.02.2017
Dne 4. 2. 2017 byla odeslána krajským garantům soutěží zadání a autorská řešení okresního kola 19. ročníku Zeměpisné olympiády 2016/2017, které proběhne v úterý 21. 2. 2017 (případně v jiném blízkém termínu kvůli jarním prázdninám dle pokynů okresních organizátorů). Dokumenty by se tedy měly bezpečně dostat až k okresním organizátorům.
Ti mají k dispozici také pokyny k okresnímu kolu. Prohlédněte si tyto pokyny v pdf souboru, jsou důležité i pro vás, kteří se na okresní kolo ZO připravujete. Hodně štěstí!
Úlohy i s řešením budou na tomto webu zveřejněny 1. 3. 2017. Do tohoto data není přípustné jinou cestou šířit zadání a autorská řešení okresního kola ZO.


04.02.2017

Nepropásněte školní kolo Zeměpisné olympiády 2016/2017

Přejeme Vám vydařený a úspěšný rok 2017 (nejen) se Zeměpisnou olympiádou!
Zároveň si dovolujeme připomenout, že do konce ledna 2017 musí na školách proběhnout školní kola ZO tak, aby se postupující žáci mohli zúčastnit okresního kola, které se ve většině okresů uskuteční v úterý 21. 2. 2017. Pro bližší informace viz PDF soubor s obecnými propozicemi pro letošní ročník v článku "Zeměpisná olympiáda v roce 2017". Podrobné propozice pro okresní kolo budou zveřejněny na tomto webu cca 14 dní před konáním okresního kola. Pro školní kolo neexistují podrobné pokyny ani jednotné celostátní zadání. Inspirace pro školní kola viz např. předchozí čísla časopisu Geografické rozhledy (obvykle 2. nebo 3. číslo příslušného roku) nebo testy předchozích ročníků ZO na tomto webu (záložka "Testy" v pravém horním rohu obrazovky).
Tedy šťastný start!

29.12.2016
Začal nový školní rok 2016/2017. I v něm proběhne Zeměpisná olympiáda, její 19. ročník. Termíny konání jednotlivých kol budou:

školní kolo - do konce ledna 2017

okresní kolo - úterý 21. 2. 2017

krajské kolo - středa 22. 3. 2017

ústřední kolo - pondělí, úterý 24. a 25. 4. 2017 (Praha)

soustředění vítězů a letní geografická škola - 20. až 23. 7. 2017 (Chotěboř, okres Havlíčkův Brod)

Mezinárodní geografická olympiáda iGeo - 2. až 8. 8. 2017 (Bělehrad, Srbsko)

Mezinárodní olympiáda věd o Zemi IESO - 22. až 29. 8. 2017 (Nice, Francie)

Těšíme se opět na Vaši účast!

07.07.2016


Podporují nás

 © GEO v1.60 (22-11-2023)