Ročník 2017/2018

20. ročník Zeměpisné olympiády je témeř za námi.

Zde je přehled článků, reportáží a dalších mediálních ohlasů jak z celostátního kola, tak z mezinárodních olympiád:


Článek o vyhlášení 20. ročníku ZO vyšel v září 2017 v časopise Geografické rozhledy: https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv

a také v časopise Přírodovědci.cz: https://www.prirodovedci.cz/magazin/obsah-cisla?id=353


O celostátním kole informoval server Novinky.cz:
https://www.novinky.cz/veda-skoly/470033-znalosti-ze-skoly-na-zemepisnou-olympiadu-nestaci-je-treba-byt-nadsenec.html

server Škola Profi:
https://www.skolaprofi.cz/33/zemepisna-olympiada-vedomosti-ucite-motivovat-uniqueidgOkE4NvrWuPcrNPYrV2y-SlwEH_M6jIIsPTwVrguwZk/

Rozhlasová reportáž z terénní části celostátního kola na Českém rozhlase:
https://www.rozhlas.cz/zaznamy/plus#/2018-04-25/13

O uspěších z mezinárodních olympiád informují webové stránky Přírodovědecké fakulty Univerziy Karlovy
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/medaile-ceskych-tymu-na-mezinarodnich-geografickych-soutezich

Nebo opět server Novinky.cz
https://www.novinky.cz/veda-skoly/481257-cesti-zaci-uspeli-na-geografickych-soutezich.html

Článek o terénní části z Jíovských novin naleznete také v přiložením PDF souboru.

21.08.2018

12th Earth Science Olympiad – z thajského Kanchanaburi si čeští studenti přivážejí řadu ocenění

Ve dnech 8. – 17. srpna 2018 se v thajské provincii Kanchanaburi odehrál již 12. ročnı́k Mezinárodnı́ olympiády ve vědách o Zemi (IESO).
Ze Zeměpisné olympiády na IESO postoupili Václav Loučka (Gymnázium Nad Alejí, Praha) a Vladan Vítek (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava). Letošní rok byl prvním rokem spolupráce s Geologickou olympiádou, která vyslala do soutěže další dva studenty. Těmi byli Jakub Vácha (Gymnázium Soběslav) a Petr Vaněk (Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8). Všichni reprezentanti se před odletem zúčastnili výběrového soustředění v Dobrušce, kde společně s reprezentanty iGeo a vı́tězi kategorie C získávali zkušenosti z prací v terénu a další znalosti z geografie a geologie na odborných přednáškách, které pro ně připravili lektoři soustředění.
Dějištěm olympiády se stal kampus Mahidol University Kanchanaburi ve městě Sai Yok. Studenti a mentoři pak byli ubytováni v několika prázdninových resortech na březích nedaleké řeky Kwae Noi. Uvı́tacı́ho ceremoniálu se zúčastnila také thajská princezna Maha Chakri Sirindhorn. Kromě samotné soutěže se studenti zúčastnili také řady exkurzí – navštívili válečný památník Hellfire Pass Memorial, přehradu Sirnakarin, dolomitový lom společnosti PANDS, jeskyni Krasae a svezli se vlakem po zbytku Železnice smrti ke známému mostu přes řeku Kwai (Kwae Yai). Kromě exkurzí měli pořadatelé pro studenty připraveny i další aktivity, například pozorování hvězd, které ale zhatilo počasí.
Celkem 143 studentů z 39 zemı́ světa se utkalo v individuálnı́ soutěži, která jako každý rok zahrnovala dva teoretické a čtyři praktické testy. Teoretické testy byly zaměřeny zejména na interakce mezi jednotlivými sférami Země. Celkový čas na jejich vypracování činil pět hodin. Studenti řešili otázky týkající se například znečišťování ovzduší v Bangkoku, glaciálů a změny klimatu v minulosti Země, stanovištních podmínek dvou druhů borovice v korsických horách nebo projevů geologické a geomorfologické aktivity na tělesech Sluneční soustavy. V praktických testech určovali různé druhy hornin či odhadovali jejich litologické podmínky. Také se zabývali znečištěním řeky, kdy v odebraných vzorcích zjišťovali obsah chloru. V konečných výsledcích byly teoretické testy hodnoceny se 70% vahou, na praktické testy zbyla 30% váha. IESO se ovšem nezaměřuje výhradně na individuálnı́ soutěže. Důležitou součástı́ olympiády, kterou se odlišuje od ostatních oborových olympiád, je i práce v mezinárodnı́ch týmech. International Team Field Investigation (ITFI), je projekt, při kterém studenti v mezinárodních týmech pracují na vědeckém výzkumu. Musí zı́skat data, zanalyzovat je a prezentovat výsledky své práce před porotou. Letos studenti pracovali na zajímavých lokalitách – například u vodopádu Sai Yok Noi, horkých pramenů Wang Krachae nebo na archeologickém nalezišti. Druhou týmovou soutěží je Earth Science Project (ESP), při kterém studenti musí vyhledat odborné informace k zadanému tématu a zpracovat je jako poster. Tématem letošního ESP byla subsidence v Bangkoku.
Naši studenti si z Thajska přivážejí řadu ocenění. V individuálnı́ soutěži získali hned tři bronzové medaile – Václav Loučka skončil na 58. místě, Jakub Vácha byl 60. a Petr Vaněk 61. Na medailová umístění dosáhli i v týmových soutěžích. Bronz získal tým Jakuba Váchy z ITFI a tým Petra Vaňka za ESP, ty nejcennější vavříny si přivezl tým Vladana Vítka, který získal zlato v obou soutěžích!
Děkujeme všem našim soutěžı́cı́m za výbornou reprezentaci a věříme, že stejně dobře budeme reprezentovat Česko na 13. ročnı́ku Mezinárodnı́ olympiády ve vědách o Zemi v korejském Tegu.

Text: Filip Hulec, Rostislav Melichar (tutoři)

Fotografie zde:

https://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz/Mezinarodni_olympiada_ved_o_Zemi_-_IESO_2018%2C_Thajsk
18.08.2018

Český tým se vrátil z Mezinárodní gegorafické olympiády s jednou bronzovou medailí

Ve dnech 31. 7. až 6. 8. se v kanadském Quebecu konala Mezinárodní zeměpisná olympiáda iGEO.
Pod vedením tutorů Hany Svobodové a Radka Durny Česko reprezentovali:

Jakub Vojtěch Roule (Soukromé gymnázium ARCUS s.r.o., Praha)
Lukáš Pulec (Gymnázium Cheb)
Daniel Vašek (Gymnázium Žďár nad Sázavou)
Jakub Strašlipka (Gymn.F.X.Šaldy, Liberec).

Daniel Vašek přivezl bronzovou medaili, gratulujeme!

Fotografie z Kanady nalezne te na níže uvedeném odkaze:

14.08.2018

Proběhlo soustředění a letní škola Zeměpisné olympiády

Jako každý rok, i letos se v polovině července uskutečnilo soustředění vítězů a letní geografická škola Zeměpisné olympiády. Toto setkání slouží především k přípravě týmů na mezinárodní soutěže iGEO (Mezinárodní geografická olympiáda) a IESO (Mezinárodní olympiáda věd o Zemi). V letošním roce se ho poprvé zúčastnili i vítězové celostátního kola Geologické olympiády, kteří doplnili tým IESO.

Soustředění a letní škola probíhalo v termínu od 12. do 15. července 2018, letos poprvé v Dobrušce (okres Rychnov nad Kněžnou). Nad celou akcí převzal záštitu starosta města Ing. Petr Lžíčař. Na účastníky čekaly úkoly přímo související s mezinárodními olympiádami (procházení modelových testů, terénní práce), dále odborné přednášky a v neposlední řadě také exkurze do místních institucí. Podívali se do muzea vojenské geografie, synagogy, rodného domu F. L. Věka či vystoupali na radniční věž. Zajímavou částí programu byla také návštěva Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) generála Josefa Churavého (http://www.geoservice.army.cz/vghmur-dobruska).

Celá akce se konala pod vedením organizátorů Zeměpisné a Geologické olympiády a tutorů z geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a katedry geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Fotografie z akce naleznete na níže uvedeném odkaze.
https://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz/Soustredeni_a_letni_skola_Dobruska_2018/
26.07.2018
Před výjezdem na mezinárodní soutěže iGeo (Kanada) a IESO (Thajsko) proběhne intenzivní školení a příprava reprezentačních týmů pod vedením organizátorů ZO a tutorů z Univerzity Karlovy a Masarykovy univerziyty. Soustředění se uskuteční 12.–15. 7. 2018 v Dobrušce (okres Rychnov nad Kněžnou).
Podrobný program a propozice soustředí naleznete v přiložením PDF.

23.06.2018

Úlohy celostátního kola 2018

14.05.2018

Výsledky 2. ročníku doplňkové soutěže O nejlepší mapu na geografické téma

Po prvním ročníku doplňkové soutěže "O nejlepší mapu na geografické téma" byla letos tato soutěž vyhlášena již od krajských kol. Každý účastník krajského kola se mohl do soutěže zapojit odevzdáním vlastnoručně vytvořené mapy na libovolné geografické téma. Následně byli všichni autoři map kategorií C a D pozváni na ústřední kolo Zeměpisné olympiády, které se konalo 23. a 24. dubna 2018 v Praze, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Všechny soutěžní mapy byly v průběhu ústředního kola vystaveny v prostorách PřF a v rámci kategorie MAP POPULI proběhlo hlasování veřejnosti. Celkem bylo odevzdáno 134 hlasů a vítěznou se stala mapa Vojtěcha Votavy (ZŠ Valeč) s názvem „Třebenice“ (celkem 32 hlasů).

Vlastní finále doplňkové soutěže proběhlo tak, že autoři map představili členům hodnoticích komisí své exponáty 2–3 minutovou ústní prezentací. Následně byly exponáty vyhodnoceny odděleně po geografické a kartografické stránce.

Členy kartografické komise byli:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (Česká kartografická společnost)
Mgr. Jan Ptáček (Kartografie Praha, a. s.)

Členy geografické komise byli:
PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph. D. (katedra geografie PřF UJEP)
RNDr. Vít Jančák, Ph. D. (katedra soc. geografie a reg. rozvoje PřF UK)
RNDr. Mgr. Tomáš Burda, Ph. D. (katedra rekreologie a cestovního ruchu PřF UHK)


Autoři nejlepších map byli odměněni Českou kartografickou společností zajímavými cenami. Na stupních vítězů se umístili:

1. Tomáš Laštovička (Gymnázium Jihlava) za mapu s názvem“ Starohorský hornický náhon“
2. Nikita Zinčenko (Sunny Canadian School – ZŠ a GYM Jesenice) za mapu s názvem „Dostupnost univerzit v Evropě“
3. Glorie Götzová (ZŠ Tvrdonice) za mapu s názvem „Výstava vín Kostice“.


Seznam všech účastníků z kategorií C a D:

Gotzová Glorie, ZŠ Tvrdonice (Výstava vín Kostice)
Hradecký Šimon, Gymnázium Žižkova, Kolín (Nejvyšší body okresů České republiky)
Kadlec Daniel, Gymnázium Botičská (Dostupnost Gymnázia Botičská povrchovou MHD)
Konečný Jaroslav, Gymnázium Čelákovice (Mapa rodišť vrcholných představitelů našeho státu)
Kubeš Martin, Gymnázium a SOŠP Čáslav (Výskyt invazivních druhů ve Středočeském kraji)
Laštovička Tomáš, Gymnázium Jihlava (Starohorský hornický náhon)
Maříková Ema, ZŠ Příbram (Česká republika – památky)
Paál Daniel, Gymnázium Čelákovice (Podíl maďarského obyvatelstva v Uhersku - 1890)
Pánek Matěj, Gymnázium nad Alejí, Praha (Národnostní složení krajů ČR)
Řepková Eva, Gymnázium Ostrava – Hrabůvka (Podíl mazlíčků v městských obvodech Ostravy za rok 2017)
Staněk Miloslav, Gymnázium Otrokovice (První sněžení na Moravě v zimě 2017/2018)
Varga Filip, ZŠ Jirkov (Úspěšnost zemí na ZOH 2018)
Víšek František, Gymnázium Chotěboř (Rozloha lesa na jednoho obyvatele v krajích)
Votava Vojtěch, ZŠ Valeč (Třebenice)
Zinčenko Nikita, Sunny Canadian School – ZŠ a GYM Jesenice (Dostupnost univerzit v Evropě)


Galerii soutěžních map naleznete na níže uvedeném odkaze:

https://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz/soutez_o_nejlepsi_mapu_2018/
07.05.2018

Fotografie z ústředního kola ZO

Na níže uvedeném odkazu naleznete veškeré fotografie z ústředního kola Zeměpisné olympiády, které se uskutečnilo ve dnech 23. – 24. dubna 2018 na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
https://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz/Zemepisna_olympiada_2018%2C_ustredni_kolo/
04.05.2018
Ve dnech 23. a 24. dubna proběhlo v prostorách Přírodovědecké fakulty UK ústřední kolo Zeměpisné olympiády.

V kategorii C se na stupních vítězů umístili:
1. Matěj Pánek (Gymnázium Nad Alejí, Praha 6)
2. Martin Mlečka (Základní škola T.G. Masaryka, Rajhrad)
3. Martin Kaplánek (Gymnázium Žitavská, Česká Lípa).

V kategorii D obsadili medailové pozice:
1. Jakub Vojtěch Roule (Soukromé gymnázium ARCUS s.r.o., Praha)
2. Lukáš Pulec (Gymnázium Cheb)
3. Daniel Vašek (Gymnázium Žďár nad Sázavou)

Spolu s medailisty z kategorie D odjede reprezentovat Česko na Mezinárodní geografickou olympiádu také Jakub Strašlipka (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec). Tato olympiáda se uskuteční na přelomu července a srpna v Kanadě,

Na Mezinárodní olympiádu věd o Zemi do Thajska odjedou spolu s vítězi celostátního kola Geologické olympiády Vladan Vítek (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava) a Václav Loučka (Gymnázium Nad Alejí, Praha 6).

Kompletní výsledkové listiny naleznete v PDF příloze.

25.04.2018
V přiloženém souboru naleznete seznam 15ti finalistů, kteří se v letošním roce zúčastnili v rámci krajských kol ZO doplňkové soutěže "O nejlepší mapu na geografické téma".
Finalisté budou své mapy prezentovat 24. dubna 2018 v rámci celostátního kola Zeměpisné olympiády před odbornou porotou, která rozhodne o vítězi.


11.04.2018
Vážení soutěžící,

v přiložením souboru naleznete výsledkové listiny krajských kol kategorií C a D.
Soutěžícím, jejichž jména jsou podbarvena žlutou a okrovou barvou, byla nabídnuta účast v ústředním kole, které se uskuteční 23. a 24. 4. 2018 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2). Jim nebo jejich pedagogům byl ve čtvrtek 5. 4. 2018 e-mailem rozeslán o postupu do ústředního kola informační dopis.

Gratulujeme všem, kteří se ZO v letošním ročníku zúčastnili i těm, kdo jim pomáhali se na soutěž připravit.
S postupujícími se těšíme brzy na viděnou na ústředním kole v Praze!05.04.2018
V příloze naleznete propozice pro ústřední (celostátní) kolo Zeměpisné olympiády, které se uskuteční 23. a 24. dubna 2018 v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2).

05.04.2018
V přiložením souboru naleznete výsledkové listiny krajských kol kategorií A a B.
Pro tyto kategorie je krajské kolo kolem finálním.

Všem soutěžícím děkujeme za účast v letošním jubilejním 20. ročníku Zeměpisné olympiády a vítězům gratulujeme.


04.04.2018

Úlohy krajského kola 2018

04.04.2018

Na vysokou školu bez přijímacích zkoušek

Již se stalo tradicí, že nejúspěšnější řešitelé Zeměpisné olympiády kategorie D, kteří chtějí po středních školách pokračovat ve studiu geografie na vyokých školách, mají možnost požádat o odpuštění přijímacích zkoušek.
Pokud tedy uvažujete o studiu na vysoké škole a patříte mezi úspěšné řešitele krajských nebo celostátního kola, pečlivě si prostudujte podmínky přijímacího řízení na Vámi zvolené škole. S největší pravděpodobností jste přijati bez přijímaček!
Více informací naleznete ude na stránkách v sekci JAK SE ZAPOJIT → CHCI SOUTĚŽIT → Co mi přinese účast v Zeměpisné olympiádě?

22.03.2018
Možná jste zaznamenali, že v loňském roce při celostátním kole Zeměpisné olympiády proběhla soutěž "O nejlepší mapu na geografické téma".

Pro letošní rok je velkou změnou to, že se do této soutěže "O nejlepší mapu" může zapojit každý účastník krajského kola Zeměpisné olympiády kategorie C a D.
Do soutěže se zapojíte vlastnoručním vytvořením mapy na libovolné geografické téma, kterou v den konání krajského kola odevzdáte příslušné krajské komisi. Mapy, splňující zadaná kritéria, budou vyhodnoceny odděleně v kategoriích C a D po geografické a kartografické stránce. Autoři nejlepších map budou odměněni Českou kartografickou společností zajímavými cenami v rámci slavnostního vyhlašování výsledků celostátního kola ZO, které se uskuteční 24. dubna 2018 v Praze na Albetově.

Pokud jste tedy uspěli v okresním kole a postupujete do kola krajského , máte možnost se do této soutěže zapojit.

Podrobnosti naleznete v přiloženém PDF souboru nebo na těchto stránkách v stránkách v záložce "Jak se zapojit" → "Mapová soutěž". Mimo jiné zde také naleznete fotografie loňských soutěžních map.15.03.2018
Počátkem března byla odeslána krajským garantům soutěží zadání a autorská řešení krajského kola 20. ročníku Zeměpisné olympiády 2017/2018.
Dokumenty by se tedy měly bezpečně dostat až ke krajským organizátorům. Ti mají k dispozici také pokyny ke krajskému kolu. Prohlédněte si tyto pokyny v přiloženém pdf souboru, jsou důležité i pro vás, kteří se na krajské kolo ZO připravujete a kteří postoupíte do celostátního kola.
Letošní velkou novinkou je možnost zúčastnit se doplňkové soutěže o nejlepší mapu pro všechny účastníky krajských kole v kategoriích C a D.

Seznam postupujících na celostátní kolo bude zveřejněn na těchto stránkách ihned, jakmile se ze všech krajů sejdou výsledky kol krajských.

14.03.2018

Úlohy okresního kola 2018

13.03.2018
Již zítra se uskuteční okresní kolo 20. ročníku Zeměpisné olympiády!

Okresní kolo pro Vás nově připravil tým čtyř univerzitních pracovišť:

• Kategorie A – katedra geografie Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
• Kategorie B – katedra geografie Masarykovy univerzity, Brno
• Kategorie C – katedra geografie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
• Kategorie D – katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy, Praha
Pokud se budete chtít o jednotlivých pracovištích či autorech úloh dozvědět více, navštivte profily týmu v záložce organizace.

V loňském roce při celostátním kole proběhla soutěž „O nejlepší mapu na geografické téma“. Pro letošní rok je velkou změnou to, že se soutěže „O nejlepší mapu“ může zúčastnit každý účastník krajského kola Zeměpisné olympiády kategorie C a D. Do soutěže se zapojíte vlastnoručním vytvořením mapy na libovolné geografické téma, kterou v den konání krajského kola odevzdáte příslušné krajské komisi.
Mapy, splňující zadaná kritéria, budou vyhodnoceny odděleně v kategoriích C a D po geografické a kartografické stránce. Autoři nejlepších map budou odměněni Českou kartografickou společností zajímavými cenami.
Pokud tedy uspějete okresním kole a postoupíte do kola krajského kola, máte možnost se do této soutěže zapojit.

Podrobnosti naleznete v přiloženém PDF souboru nebo v záložce JA SE ZAPOJIT → MAPOVÁ SOUTĚŽ.


Všem soutěžícím přejeme do okresního kola hodně štěstí!

19.02.2018
Dne 1. 2. 2018 byla odeslána krajským garantům soutěží zadání a autorská řešení okresního kola 20. ročníku Zeměpisné olympiády 2017/2018, které proběhne v úterý 20. 2. 2018 (případně v jiném blízkém termínu kvůli jarním prázdninám dle pokynů okresních organizátorů). Dokumenty by se tedy měly bezpečně dostat až k okresním organizátorům.

Ti mají k dispozici také pokyny k okresnímu kolu. Prohlédněte si tyto pokyny v pdf souboru, jsou důležité i pro vás, kteří se na okresní kolo ZO připravujete.
Hodně štěstí!

Úlohy i s řešením budou na tomto webu zveřejněny až po proběhnutí všech okresních kol, tj. i v okresech, kde se tato konají později z důvodu jarních prázdnin.
Není přípustné jakoukoliv jinou cestou šířit zadání nebo autorská řešení úloh okresního kola ZO.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na: jakub.jelen@natur.cuni.cz

01.02.2018

Posledních 7 dní na uspořádání školního kola

Dovolujeme si připomenout všem soutěžícím i vyučujícím, kteří se v letošním školním roce chtějí zapojit do Zeměpisné olympiády, že do konce ledna musí na školách proběhnout školní kola.
Pro školní kolo neexistují podrobné pokyny ani jednotné celostátní zadání, jeho uspořádání je tedy plně na vyučujících zeměpisu.
Inspirace pro tvorbu zadání školního kola viz např. níže uvedený článek v časopisu Geografické rozhledy (aktualita ze dne 5.10.2017) nebo testy předchozích ročníků ZO na tomto webu (záložka "Testy" v pravém horním rohu obrazovky).

V případě, že nevíte, jak uspořádat školní kolo nebo máte problém s přihlášením své školy do kola okresního, neprodleně kontaktujte hl. organizačního garanta (jakub.jelen@natur.cuni.cz).

Ze školních kol postupují soutěžící do kol okresních, která se uskuteční 20. února 2018 (s výjimkou okresů, ve kterých v tomto termínu probíhají jarní prázdniny).

Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí při řešení školních kol!

Za organizační tým
Jakub Jelen

22.01.2018

Krásné Vánoce a šťastný nový rok

Přejeme všem soutěžícím, vyučujícím i kolegům krásné Vánoce a úpěšný rok 2018 (nejen) se Zeměpisnou olympiádou!

Dekujeme vám za přízeň v předchozích letech a těšíme se na další spolupráci v nadcházejícím roce.

Zároveň si dovolujeme připomenout soutěžícím i vyučujícím, kteří se chtějí zapojit v letošním školním roce do Zeměpisné olympiády, že do konce ledna 2018 musí na školách proběhnout školní kola ZO tak, aby se postupující žáci mohli zúčastnit okresního kola, které se ve většině okresů uskuteční v úterý 20. 2. 2018.
Pro bližší informace viz záložka "Jak se zapojit" případně PDF soubor "Vyhlášení aktuálního ročníku Zeměpisné olympiády pro rok 2017/18" v záložce "jak se zapojit → Pokyny a termíny".

Podrobné propozice pro okresní kolo budou zveřejněny na tomto webu cca 14 dní před konáním okresního kola a rozeslány krajským karantům.
Pro školní kolo neexistují podrobné pokyny ani jednotné celostátní zadání. Inspirace pro školní kola viz např. níže uvedený článek v časopisu Geografické rozhledy (aktualita ze dne 5.10.2017) nebo testy předchozích ročníků ZO na tomto webu (záložka "Testy" v pravém horním rohu obrazovky).

Hodně štěstí při řešení školních kol!

Za organizační tým
Jakub Jelen22.12.2017

Setkání olympioniků s ministrem školství

Dne 13. 12. 2017 proběhlo v Národní technické knihovně v Praze tradiční setkání účastníků mezinárodních olympiád se zástupci Ministerstva školství.

Zeměpisná olympiáda byla reprezentována dvěma týmy – iGeo a IESO.


Za tým iGEO ocenění převzali:

Jan Nykl (Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem)
Jakub Strašlipka (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec)
Ondřej Vystavěl (Slovanské gymnázium, Olomouc)
Daniel Justiz (Gymnázium J. Barranda, Beroun)
Mgr. Radek Durna - doprovod (katedra geografie, Pedagogická fakulta MU, Brno)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D - vedoucí týmu (katedra geografie, Pedagogická fakulta MU, Brno)


Za tým IESOocenění převzali:

Dominik Havel (Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové)
Vojtěch Nováček (Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň)
Jan Táborský (Gymnázium Českolipská, Praha 9)
Vojtěch Turland (Gymnázium a ZUŠ Riegrova, Šlapanice)
Filip Hulec - doprovod (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2)
Mgr. Lenka Vejrostová - vedoucí týmu (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2)


Poděkování patří touto cestou nejen soutěžícím za výbornou reprezentaci české geografie v zahraničí, ale také jejich tutorům za tvrdou práci v mezinárodních porotách.


Fotografie z akce naleznete zde:
https://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz/Setkani_olympioniku_s_ministrem_skolstvi_2017/
19.12.2017
Všem, kteří mají zájem se zúčastnit letošního ročníku Zeměpisné olympiády, bychom rádi připomněli, že do konce ledna 2018 musí na školách proběhnout školní kola ZO tak, aby se postupující žáci mohli zúčastnit okresního kola, které se ve většině okresů uskuteční v úterý 20. 2. 2018 (výjimkou jsou okresy, kde v tomto období probíhají jarní prázdniny a je stanoven náhradní termín).
Pro bližší informace viz PDF soubor s obecnými propozicemi pro letošní ročník „Vyhlášení aktuálního ročníku Zeměpisné olympiády pro rok 2017/18“ v záložce "Pokyny a termíny".
Podrobné propozice pro okresní kolo budou zveřejněny na tomto webu a rozeslány krajským a okresním garantům cca 14 dní před konáním okresního kola. Pro školní kolo neexistují podrobné pokyny ani jednotné celostátní zadání. Inspirace pro školní kola viz např. předchozí čísla časopisu Geografické rozhledy (www.geografickerozhledy.cz) nebo testy předchozích ročníků ZO na tomto webu (záložka "Testy" v pravém horním rohu obrazovky).
Všem soutěžícím přejeme ve školním kole hodně štěstí!

V příloze naleznete podrobný postupový klíč Zeměpisnou olympiádou.


26.11.2017
Nejdůležitější informace o aktuálním ročníku Zeměpisné olympiády naleznete také v časopisu Geografické rozhledy (článek z aktuálního čísla v příloze).

05.10.2017
Další článek, který vyšel o Zeměpisné olympiádě, tentokrát v časopise Přírodovědci (článek v příloze).

05.10.2017
Také ve školním roce 2017/2018 se můžete zúčastnit Zeměpisné olympiády.

Propozice 20. ročníku ZO naleznete v PDF příloze. Z nich vybíráme to nejdůležitější:

20. ročník ZO ve šk. roce 2017/2018 proběhne v těchto termínech:
školní kolo - do konce ledna 2018
okresní kolo - 20. 2. 2018 (+- dle termínu jarních prázdnin některých okresů)
krajské kolo - 28. 3. 2018
ústřední kolo - 23. a 23. 4. 2018


Detailní propozice ke každému kolu (okresnímu, krajskému a ústřednímu) budou opět zveřejňovány cca 14 dní před konáním příslušného kola na těchto webových stránkách.

01.09.2017


Podporují nás

 © GEO v1.60 (22-11-2023)