Soutěž o nejlepší mapu na geografické téma

Vyhlášení doplňkové soutěže O nejlepší mapu na geografické téma pro školní rok 2023/2024 najdete naleznete zde.

Organizátoři Zeměpisné olympiády ve spolupráci s Českou kartografickou společností vyhlašují od ročníku 2016/2017 doplňkovou soutěž O nejlepší mapu na geografické téma. Do prvního ročníku této soutěže, který proběhl v rámci celostátního kola Zeměpisné olympiády v roce 2016/2017, se mohli přihlásit pouze účastníci tohoto celostátního kola. Sešlo se celkem 5 map, které byly vyhodnoceny odbornou porotou a v rámci slavnostního vyhlašování výsledků celostátního kola ZO byly předány ceny také výhercům této doplňkové soutěže.

Druhého ročníku se zúčastnilo již 17 soutěžících, přičemž soutěž byla oproti prvnímu ročníku vyhlášena již od krajských kol. Všichni autoři map kategorií C a D byli pozváni na ústřední kolo Zeměpisné olympiády, které se konalo 23. a 24. dubna 2018 v Praze a vlastní finále soutěže proběhlo tak, že autoři map představili členům hodnoticích komisí své exponáty krátkou ústní prezentací. Následně byly exponáty vyhodnoceny odděleně po geografické a kartografické stránce. Všechny soutěžní mapy byly zároveň v průběhu ústředního kola vystaveny v prostorách PřF UK a v rámci kategorie MAP POPULI proběhlo hlasování veřejnosti. Celkem bylo odevzdáno 134 hlasů.

Třetího ročníku mapové soutěže se zúčastnilo již více než tři desítky soutěžících a do celostátního finále postoupilo 23 prací. Soutěž byla opět rozšířena, a to na všechny účastníky Zeměpisné olympiády, kteří se zapojili alespoň do okresního kola. V rámci celostátního finále v Praze na Albertově proběhly prezentace finalistů před odbornou porotou, která vítěze ocenila cenami od České kartografické společnosti. Všechny soutěžní mapy pak byly v průběhu celostátního kola ZO vystaveny v prostorách PřF UK a v rámci kategorie MAP POPULI proběhlo hlasování veřejnosti. Celkem bylo odevzdáno 148 hlasů a vítěznou se stala mapa s názvem "V kolik ráno vyrazit do školy", autor Filip Mészároš (Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze).

Čtvrtého ročníku mapové soutěže se zúčastnilo celkem 25 soutěžících. Vzhledem k mimořádným epidemiologickým opatřením došlo ke změně průběhu soutěže, přičemž mapy byly zasílány pouze poštou či elektronicky a vyhodnocování probíhalo online. Kvůli přesunu termínu a změně formátu celostátního kola Zeměpisné olympiády nebylo možné uspořádat tradiční finále mapové soutěže a zároveň nebyla vyhlášena cena MAP POPULI (hlasování veřejnosti). I přes mimořádná opatření vybrala odborná porota složená z řad geografů a kartografů vítěze, kteří obdrželi ceny od České kartografické společnosti a Sekce geografie Přírodovědecké fakulty UK. Pro všechny účastníky pak bylo počátkem září v Praze na Přírodovědecké fakultě UK uspořádáno setkání, v rámci kterého byly ceny předány.

Pátého ročníku mapové soutěže se zúčastnilo úctyhodných 84 soutěžících. Vzhledem k mimořádným epidemickým opatřením byl opět upraven průběh soutěže tak, že mapy byly zasílány pouze poštou či elektronicky a vyhodnocování probíhalo online. Vzhledem k tomu, že i celostátní kolo Zeměpisné olympiády probíhalo kompletně online, nebyla vyhlášena cena MAP POPULI (hlasování veřejnosti). Z důvodu velkého množství přihlášených map porota účastníky rozdělila do dvou kategorií podle věku a následně byly odměněny nejlepší mapy v kategorii mladších a straších žáků. Vítězové z obou kategorií obdrželi ceny od České kartografické společnosti a Sekce geografie Přírodovědecké fakulty UK.

Soutěžní mapy ročníku 2016/17 naleznete zde.
Soutěžní mapy ročníku 2017/18 naleznete zde.
Soutěžní mapy ročníku 2018/19 naleznete zde.
Soutěžní mapy ročníku 2019/20 naleznete zde.
Soutěžní mapy ročníku 2020/21 naleznete zde.
Soutěžní mapy ročníku 2021/22 naleznete zde.


Podporují nás

 © GEO v1.60 (22-11-2023)