Pokyny a termíny

Vyhlášení aktuálního ročníku Zeměpisné olympiády pro rok 2021/22 nalezete zde.

ZO je organizována ve čtyřech národních kolech (školní, okresní, krajské, celostátní / ústřední) a v navazujících mezinárodních soutěžích.

Termíny konání Zeměpisné olympiády v roce 2021/22:
školní kolo – proběhne do konce ledna 2022
okresní kolo – 23. 2. 2022 (pokud na toto datum připadají ve vaší škole jarní prázdniny, náhradní termín je stanoven na 2. 3. 2022)
krajské kolo – 30. 3. 2022
celostátní (ústřední) kolo – 28. a 29. 4. 2022 (Praha)

Mezinárodní geografická olympiáda iGeo – červenec 2022

Mezinárodní olympiáda věd o Zemi IESO – srpen 2022

Evropská geografická olympiáda – červenec 2022

Každá škola, která se chce do soutěže zapojit, musí nejprve sama uspořádat školní kolo. Pro bližší informace viz rubrika CHCI ORGANIZOVAT.Podporují nás

 © GEO v1.55 (28-01-2022)