Pokyny a termíny

Vyhlášení aktuálního ročníku Zeměpisné olympiády pro rok 2023/24 nalezete zde.

ZO je organizována ve čtyřech národních kolech (školní, okresní, krajské, celostátní / ústřední) a v navazujících mezinárodních soutěžích.

Termíny konání Zeměpisné olympiády v roce 2023/24:
školní kolo – proběhne do konce ledna 2024
okresní kolo – 21. 2. 2024 (v případě, že na toto datum připadají ve vaší škole jarní prázdniny, kontaktujte prosím vašeho krajského garanta a dohodněte další postup)
krajské kolo – 27. 3. 2024
celostátní (ústřední) kolo – 25. a 26. 4. 2024 (Praha)

Mezinárodní geografická olympiáda iGeo – červenec 2024

Mezinárodní olympiáda věd o Zemi IESO – srpen 2024

Evropská geografická olympiáda – červenec 2024

Každá škola, která se chce do soutěže zapojit, musí nejprve sama uspořádat školní kolo. Pro bližší informace viz rubrika CHCI ORGANIZOVAT.Podporují nás

 © GEO v1.60 (22-11-2023)