Podpořte nás

Zeměpisná olympiáda přispívá ke studijnímu i osobnostnímu rozvoji žáků a studentů, kteří mají všeobecné znalosti o světě a baví je sledovat dění kolem sebe.

Zeměpisná olympiáda rozvíjí geografické znalosti a dovednosti mladé generace, podporuje všeobecný přehled, práci v terénu, počítačovou gramotnost, schopnost hledat řešení a rozhodovat se.

Vítězové celostátního kola ZO reprezentují Česko na mezinárodních soutěžích. V ročníku 2011/2012 se česká výprava umístila na osmém místě na světě a v letech 2015/2016 a 2018/2019 vybojovala 2 zlaté medaile.

Mise a vize

Naším posláním je:
podpořit žáky a studenty v jejich zájmu o svět a přírodní a společenské jevy
vést žáky a studenty ke zlepšování výkonů
nechat zazářit mladé talentované hvězdy v našem oboru
prezentovat geografii jako moderní a zajímavou vědní disciplínu s širokým praktickým uplatněním

Naším cílem je být jedinečnou oborovou soutěží reprezentující způsob geografického myšlení.
Líbí se Vám naše cíle?

Podpořte nás a staňte se našimi partnery!

Zeměpisná olympiáda se koná pod záštitou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Uskutečnění olympiády a zabezpečení účasti vítězů v mezinárodní soutěži není možné bez přispění dalších partnerů a sponzorů. Přivítáme jakoukoliv formu a výši podpory. Veškeré finanční prostředky budou využity výhradně k výše zmíněným účelům, jedná se o nekomerční aktivitu.

Jak nás můžete podpořit?

Můžete nás podpořit finančně či věcným darem, službami, mediální podporou.

Vítáme příspěvky na:
dary pro úspěšné řešitele (knihy, atlasy, studijní pomůcky, poukázky)
organizaci celostátního kola (zabezpečení ústředního kola včetně doprovodného programu – doprava, ubytování, stravování, pomůcky)
organizaci soustředění vítězů před mezinárodní soutěží (doprava, ubytování, stravování, pomůcky)
zabezpečení účasti vítězů na mezinárodní soutěži (doprava, ubytování, stravování, národní propagační předměty)
propagaci zeměpisné olympiády (mediální podpora, reklamní předměty)


Konkrétní formu podpory spolu můžeme diskutovat.
Pro vystavení darovací smlouvy a potvrzení o Vašem daru pro daňové účely nás kontaktujte.

Pokud se rozhodnete Zeměpisnou olympiádu podpořit, můžeme vám nabídnout prostor pro propagaci vaší firmy na všech akcích spojených se soutěží (včetně mezinárodních), distribuci reklamních materiálů či propagaci na webu (ZO se každoročně účastní přes 15 000 žáků základních i středních škol). Neváhejte se na nás obrátit!

Kontaktní osoba:

RNDr. Jakub Jelen
jakub.jelen@natur.cuni.cz
tel.: +420 728 368 944
Podporují nás

 © GEO v1.60 (22-11-2023)