Chci organizovat

Jste učitel zeměpisu/geografie?

Máte žáky, kteří se chtějí účastnit Zeměpisné olympiády?
Postupujte následovně:

Vaše škola se Zeměpisné olympiády dosud nezúčastnila:
 1. Nejprve se seznamte se soutěží na těchto webových stránkách (rubrika O SOUTĚŽI).

 2. Kontaktujte krajského garanta (rubrika KONTAKTY), kterým je zaměstnanec odboru školství krajského úřadu. Krajský garant zprostředkovává komunikaci mezi školami a pořadateli jednotlivých kol (domy dětí a mládeže, vybrané školy, hlavní organizační garant). Předává například informace o počtu postupujících do vyššího kola (včetně počtu postupujících z kola školního do okresního), místě a termínech konání okresních a krajských kol soutěže, podávání přihlášek aj.

 3. Uspořádejte školní kolo. Školní kolo může probíhat mnoha způsoby. Podrobnější informace, jak uspořádat školní kolo, naleznete níže.

 4. Vyšlete vítěze školního kola do kola okresního, nezapomeňte sledovat výsledky a aktuální informace.

 5. Pokud jste stále ještě nenašli odpověď na všechny otázky, zeptejte se svého krajského garanta organizačního týmu či hlavního organizačního garanta (viz rubrika KONTAKTY).
  V případě, že nevíte, na koho se obrátit, pište na: jakub.jelen@natur.cuni.cz

Vaše škola se Zeměpisné olympiády již zúčastnila:
 1. Přečtěte si vyhlášení aktuálního ročníku soutěže (viz rubrika O SOUTĚŽI)

 2. Pro přesné instrukce a podrobnosti se prosím obraťte na vašeho na krajského garanta ZO (viz adresář krajských garantů) nebo vyčkejte na instrukce od organizátorů jednotlivých kol, které vám budou do školy prostřednictvím krajského garanta ZO doručeny.

 3. Uspořádejte školní kolo

 4. Vyšlete vítěze školního kola do kola okresního, nezapomeňte sledovat výsledky a aktuální informace.

 5. Pokud jste stále ještě nenašli odpověď na všechny otázky, zeptejte se svého krajského garanta organizačního týmu či hlavního organizačního garanta (viz rubrika KONTAKTY). V případě, že nevíte, na koho se obrátit, pište na: jakub.jelen@natur.cuni.czJak uspořádat školní kolo?
Pokud by se vaše škola ráda zapojila do ZO, ale stále váháte, jakým způsobem uspořádat školní kolo, věnujte pozornost následujícím řádkům. Uspořádání školního kola není složitou záležitostí a jistě pomůže u vašich žáků a studentů vzbudit zájem o ZO i o studium geografie.

Důležité je znát strukturu a zaměření jednotlivých částí vyšších kol soutěže, díky čemuž se mohou soutěžící na další postupová kola lépe připravit. Školní kola jsou plně v kompetenci jednotlivých vyučujících zeměpisu a lze je pořádat mnoha způsoby. Nejrozšířenějším je forma písemného testu, je však možné zvolit například multimediální test či vést se zájemci o ZO odborný motivační pohovor.
Školní kolo je možné uspořádat pro všechny kategorie (A–D), přičemž tvůrci zadání mají příležitost své žáky typem a charakterem otázek připravit na úroveň otázek v okresním, krajském, případně v celostátním kole ZO. Otázky ve vyšších kolech jsou tvořeny se snahou respektovat aktuální Rámcový vzdělávací program (RVP), což bývá vzhledem k odlišným Školním vzdělávacím programům (ŠVP) často problematické. Školní kolo však může být vytvořeno na základě ŠVP konkrétní školy, a tím zcela přizpůsobeno žákům v jednotlivých ročnících, odpovídajících příslušným kategoriím ZO.
V rubrice O SOUTĚŽI si přečtěte, z jakých částí se skládají jednotlivá kola i jaké je jejich tematické zaměření.
Obecně by při tvorbě školních kol měl být kladen důraz na analýzu a syntézu poznatků. Otázky by měly být sestaveny tak, aby ověřovaly kognitivní i afektivní cíle a je vhodné, aby u žáků testovaly jak znalosti, tak i dovednosti a postoje. Ve vyšších kolech ZO je mnoho úloh postaveno na řešení problémových situací, čtení textu s porozuměním nebo analýze informací ve formě tabulek či grafů.
Při pořádání školních kol můžete také využít testy z předchozích ročníků ZO (viz rubrika JAK SE ZAPOJIT › TESTY).

NOVINKA
Od školního roku 2021/2022 je možné využívat autorského zadání školních kol, který vytváří organizační tým Zeměpisné olympiády. Podrobnosti naleznete ve vyhlášení aktuálního ročníku.

Čtěte Geografické rozhledy!
Časopis Geografické rozhledy od 2. čísla ročníku 21 (2011/2012) pravidelně věnuje pozornost Zeměpisné olympiádě. Na stránkách časopisu byste se měli dozvídat mimo jiné podrobnosti o soutěži, organizační náležitosti, příspěvky věnované práci s talentovanými žáky a v neposlední řadě také příklady soutěžních otázek s autorskými řešeními. Tato rubrika může sloužit k přípravě na soutěž a procvičení otázek včetně inspirace pro školní kolo ZO. Rovněž nabízí učitelům náměty pro práci v hodinách zeměpisu prostřednictvím úkolů rozšiřujících běžnou výuku zeměpisu na různých stupních škol.
Geografické rozhledy jsou časopisem zaměřeným na geografické a environmentální vzdělávání. Svým obsahem výrazně přispívají k vývoji a inovacím soudobé pedagogické praxe. Bližší informace o časopisu naleznete na stránce zde.

Vybrané články věnující se Zeměpisné olympiádě:
Následující přehled obsahuje vybrané články věnující se několika posledním ročníkům Zeměpisné olympiády. Naleznete v nich jednak obecné informace k organizaci soutěže, zároveň také obsahují modelové ukázky testů či návrhy, jak uspořádat školní kolo. Věnujte prosím pozornost nejaktuálnějším článkům věnující se terénní části ZO.

POZOR: aktuální termíny jednotlivých soutěžních kol naleznete vždy pouze ve vyhlášení pro daný ročník (viz záložka JAK SE ZAPOJIT › POKYNY A TERMÍNY NA TOMTO WEBU). V uvedených článcích se nacházejí již neaktuální data!

Pozn.: od 18. ročníku soutěže (tj. od školního roku 2015/2016) již nepojí každý nový ročník společné téma.

JELEN, J (2021): Radosti a strasti Zeměpisné olympiády. Zeměpisná olympiáda (nejen) v době pandemie. Informace České geografické společnosti, 40(1), 16–23.

JELEN, J., FILIPOVÁ, D. (2020): Zeměpisná olympiáda překročila hranice svých možností. Geografické rozhledy, 30(1), 28–29.

STRAŠLIPKA, J. (2019): Mezinárodní olympiáda věd o Zemi pohledem účastníka. Geografické rozhledy, 29(2), 26–29.

VRHEL, M., JELEN, J. (2019): Nakládání s odpady jako atraktivní téma terénní výuky. Geografické rozhledy, 28(5), 26–29.
Nakládání s odpady v Česku – pracovní list

DURNA, R., JELEN, J., SVOBODOVÁ, H. (2019): Práce v terénu jako součást zeměpisných olympiád. Geografické rozhledy, 28(4), 24–25.
Terénní úlohy použité při Zeměpisné olympiádě a Mezinárodní zeměpisné olympiádě

JELEN, J., POLÍVKOVÁ, K. (2017): Zeměpisná olympiáda. Geografické rozhledy, 27(1), 24–25.

KUČEROVÁ, S. R., JELEN, J. (2017): Zeměpisná olympiáda „na prahu dospělosti“. Geografické rozhledy, 26(5), 16.

KUČEROVÁ, S. R., SVOBODOVÁ, H., VEJROSTOVÁ, L. (2016): 19. ročník Zeměpisné olympiády, další příležitost pro zájemce o geografii. Geografické rozhledy, 26(2), 14.

KUČEROVÁ, S. R., BLÁHA, J. D. (2015): 18. ročník Zeměpisné olympiády s novými pravidly. Geografické rozhledy, 25(2), 19.

ŠOBR, M., KUČEROVÁ, S. R. (2014): Voda jako ústřední téma Zeměpisné olympiády 2015. Geografické rozhledy, 24(2), 18–19.

KUČEROVÁ, S., ŠOBR, M., BLÁHA, J. D., SVOBODOVÁ, H. (2013): Přírodní a společenská rizika jako ústřední téma Zeměpisné olympiády 2014. Geografické rozhledy, 23(2), 19.

KUČEROVÁ, S., HULÍKOVÁ, K. (2012): Zeměpisná olympiáda – okruhy testovaných znalostí a dovedností. Geografické rozhledy, 21(3), 21.

KUČEROVÁ, S. (2011): Krok za krokem Zeměpisnou olympiádou. Geografické rozhledy, 21(2), 20–21.

HOFMANN, E. (2003): Zeměpisná olympiáda. Geografické rozhledy, 12(3), 71.Podporují nás

 © GEO v1.60 (22-11-2023)