Ročník 2022/2023

Fotografie z Letní školy ZO a GO

07.08.2023
Článek na stránkách časopisu Geografické rozhledy :-)

25.06.2023

Celostátní kolo Zeměpisné olympiády na stránkách časopisu UK Fórum

Pěkný souhrn z letošního celostátního kola o nás napsali v UK Fóru! Pokud máte zájem ještě jednou se za Zeměpisnou olympiádou ohlédnout, přečtěte si článek Marcely Uhlíkové:
https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8852-ctvrtstoleti-zemepisne-olympiady-s-rekordni-ucasti-a
11.06.2023

Výsledky 7. ročníku Mapové soutěže

Do letošního sedmého ročníku mapové soutěže při Zeměpisné olympiádě bylo přihlášeno rekordních 206 map.
Všechna díla si můžete prohlédnout na níže uvedeném odkaze.
Hodnotící komise složená z kartografů a geografů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a z Kartografie Praha nejprve vybrala 16 postupujících do finále.
To se uskutečnilo 28. dubna v budově PřF UK na pražském Albertově, kde každý z finalistů představil komisi své dílo. Výsledky jsou následující:

Mladší kategorie:
1. místo: František Pilař / Křesťanské gymnázium, Praha - Hostivař / Říční síť v Česku (mapa č. 52)
2. místo: Filip Holzner / Gymnázium a střední odborná škola Mikulov / Mapa politických vztahů Evropy (mapa č. 31)
3. místo: Jiří Červený / ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6 / Létající ostrovy Araminae (mapa č. 12)

Starší kategorie:
1. místo: Mikuláš Kubín / Křesťanské gymnázium, Praha - Hostivař / Kde postavit kostel (mapa č. 54)
2. místo: Filip Mészáros / Lauderovy školy při Židovské obci v Praze / Návrat sumerských bažin (mapa č. 13)
3. místo: Matěj Schimmer / Gymnázium Matyáše Lercha, Brno / Republika Černarus, obecně geografická mapa (mapa č. 32)

Společně s hodnocením odbornou porotou probíhala výstava všech map spojená se soutěží Map Populi, kde o vítězi rozhodli hlasováním účastníci celostátního kola Zeměpisné olympiády, jejich pedagogický doprovod a další odborníci z PřF UK. Bylo odevzdáno 62 hlasů a vítězem se stal:
Filip Mészáros / Lauderovy školy při Židovské obci v Praze / Návrat sumerských bažin (mapa č. 13).

Vítězům byly předány diplomy a hodnotné ceny, které finančně podpořila Česká kartografická společnost.

https://1url.cz/@mapy-zo-2023
01.05.2023
V přiloženém PDF souboru naleznete výsledky letošního ročníku celostátního kola Zeměpisné olympiády.
Všem vítězům gratulujeme!!!

Zároveň se již můžete podívat i na fotografie, které naleznete na tomto odkazu:
https://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz/
20.04.2023
V přiložením souboru naleznete výsledkové listiny krajských kol kategorií C a D 25. ročníku Zeměpisné olympiády 2022/2023.
Soutěžícím, jejichž jména jsou podbarvena žlutou a okrovou barvou, bude nabídnuta účast v celostátním kole, které se uskuteční 27. a 28. 4. 2023 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2). Jim nebo jejich pedagogům bude e-mailem rozeslán o postupu do celostátního kola informační dopis.

Gratulujeme všem, kteří se ZO v letošním ročníku zúčastnili i těm, kdo jim pomáhali se na soutěž připravit.
S postupujícími se těšíme brzy na viděnou na ústředním kole v Praze!

11.04.2023
V přiložením souboru naleznete výsledkové listiny krajských kol kategorií A a B pro celé Česko.
Pro tyto kategorie je krajské kolo kolem finálním.

Všem soutěžícím děkujeme za účast v letošním 25. ročníku Zeměpisné olympiády a vítězům v jednotlivých krajích gratulujeme.

10.04.2023
Vážení soutěžící,
vážení vyučující,

v přiloženém PDF souboru naleznete propozice pro letošní krajské kolo Zeměpisné olympiády, které se uskuteční 29. 3. 2023.


Hodně štěstí při řešení!

21.03.2023
Vážení soutěžící,
vážení vyučující,

v přiloženém PDF souboru naleznete propozice pro letošní okresní kolo Zeměpisné olympiády, které se uskuteční 22. 2. 2023.

Letošní ročník probíhá po covidové pauze opět celý prezenčně, organizace okresních kol je tedy v kompetenci jednotlivých okresních garantů. Ti jsou zároveň pověřeni k tomu, aby do okresních kol zvali jednotlivé soutěžící, stejně tak určují jejich počet. V případě jakýchkoliv organizačních dotazů se tedy obracejte přímo na jednotlivé okresní garanty.


Hodně štěstí při řešení okresního kola!


19.02.2023

Nepropásněte termín pro uspořádání školních kol

Dovolujeme si upozornit všechny vyučující, kteří mají zájem zapojit své žáky do letošního ročníku Zeměpisné olympiády, že je nutné uspořádat školní kola nejpozději do KONCE LEDNA 2022.
Zároveň je nutné provést registraci postupujících soutěžících pověřeným osobám - okresní garanti ZO.
Letošní ročník probíhá kompletně prezenčně - IS MUNI již v letošním roce pro registraci NENÍ využíván.

25.01.2023

Kontakty na obvodní garanty PRAHA

Na níže uvedeném odkazu naleznete kontakty na obvodní garanty Zeměpisné olympiády v Praze:
https://ddmpraha.cz/stanice-prirodovedcu/Projekty_a_dalsi_aktivity/olympiady/Zemepisna_olypiada
19.01.2023

Vyhlášen další ročník mapové soutěže

Organizátoři Zeměpisné olympiády vyhlašují ve spolupráci s Českou kartografickou společností 7. ročník doplňkové soutěže O nejlepší mapu na geografické téma.
Každý účastník 25. ročníku Zeměpisné olympiády (dále jen ZO) se může soutěže zúčastnit odevzdáním vlastnoručně vytvořené mapy na libovolné geografické téma.
Mapy splňující zadání budou vyhodnoceny po geografické a kartografické stránce. Autoři nejlepších map budou odměněni Českou kartografickou společností zajímavými cenami.
Bližší informace viz:
https://zemepisnaolympiada.cz/mapova-soutez.phtml
19.01.2023

Informace k organizaci Zeměpisné olympiády

Vážení soutěžící, vážení vyučující,

dovolujeme si vás upozornit, že do konce ledna 2023 je nutné zorganizovat školní kola Zeměpisné olympiády.
Zároveň přidáváme několik praktických informací:
- Zadání školních kol (nepovinné) bylo na přihlášené školy rozesláno koncem listopadu
- Podzimní registrace byla pouze pro zájemce o výše uvedené zadání – nijak ale nenahrazuje registraci do soutěže jako takové, nenahrazuje ani registraci do jednotlivých krajských systémů apod.
- Počet postupujících do okresního kola si stanovují jednotlivé okresy / okresní komise (maximální počet postupujících jsou 3)
- Na základě změn v organizaci na MŠMT byl k 1. 1. 2023 vydán nový organizační řád soutěže (k dispozici na odkazu níže)
- Byl vyhlášen nový ročník Mapové soutěže (detaily v sekci JAK SE ZAPOJIT → MAPOVÁ SOUTĚŽ)

Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí!

Organizační tým ZO

https://zemepisnaolympiada.cz/organizacni-rad.phtml
16.01.2023
Vážení soutěžící, vážení učitelé,

v přiloženém PDF souboru naleznete vyhlášení 25. ročníku Zeměpisné olympiády pro školní rok 2022/2023.
Pokud se chcete do soutěže zapojit (ať už jako soutěžící nebo organizátor), prostudujte si prosím přiložené pokyny.

V případě dotazů se obracejte na jednotlivé garanty či na email: jakub.jelen@natur.cuni.cz.

Všem soutěžícím přejeme v letošním roce hodně štěstí!

Za organizační tým
Jakub Jelen

hl. org. garant ZO


01.12.2022

Reflexe letní školy ZO a GO 2022

Letní škola Zeměpisné a Geologické olympiády 2022
Termín konání: 1. – 5. 7. 2022
Místo konání: Domov mládeže Sítná, Kladno

Jmenuji se Kristýna Čermáková a každým rokem jsem se účastnila Zeměpisné olympiády. Letos jsem postoupila do krajského kola, díky čemuž jsem měla to potěšení účastnit se letní školy Zeměpisné a Geologické olympiády pořádané v Kladně. Bydlím v Praze, proto přemístění do místa konání nebylo nijak komplikované ani časově náročné. Krátce po poledni v budově, kde jsme následně byli ubytováni, již čekali organizátoři, kteří nám po nahlášení našich osobních údajů předali klíče od pokojů. Odpoledne jsme se všichni sešli v učebně, kde se později prezentovaly přednášky. Po osobním seznámení s organizátory letní školy nám byly doplněny informace ohledně ubytování a hlavně studijního programu. Následovala přednáška o vulkanismu, vedená doc. RNDr. Rostislavem Melicharem. Tématem přednášky byly vyvřeliny, typy lávy, magma a jeho vznik. Následující akcí bylo rozdělení účastníků do skupin dle krajů. Každá skupina poté vytvořila mapu svého kraje, přibližně zakreslila místa svých bydlišť a následně svoji práci také prezentovala ostatním. Každý večer probíhaly společenské hry, jež nás studenty měly mezi sebou seznámit.
Druhý den jsme absolvovali přednášku o dendrochronologii, kterou si pro nás připravil doc. Václav Treml z PřF UK. Objasnil nám, jaké informace lze z letokruhů dřeva vyčíst, v čem tato metoda spočívá a jak takový výzkum lze provádět. Po obědě následovala exkurze na Vinařickou horu, což jsou pozůstatky třetihorního stratovulkánu. Tyto pozůstatky byly podrobeny geologickému rozboru doc. RNDr. Rostislava Melichara. Když jsme vystoupali na horu, naskytl se nám pohled na krásy tamní přírody. V dálce se tyčily starobylé kopce a já v tichosti přihlížela jejich přitažlivé monumentálnosti. Procházeli jsme březovým hájem jako vystřiženým z impresionistického obrazu. Během výletu jsem měla také příležitost vést debaty s některými studenty, což mi umožnilo rozvíjet své myšlenky a rozšířit vhled na svět z více vědeckých oborů. Bylo to poprvé, kdy jsem byla obklopena studenty mého věku, kteří byli zapáleni do vědění. Při rozhovorech s takovými nadšenci jsem získala mnoho zajímavých informací, jež mne motivovaly ke studiu i během letních prázdnin. Po návratu nás čekalo cvičení z kartografie. Součástí byla přednáška o pravidlech tvorby map a následné kreslení map imaginárních ostrovů ve skupinách.
Třetí den jsme byli rozděleni do dvou skupin. Ta první začala prací v terénu, jež spočívala ve vytváření map modrozelené infrastruktury okolí. Nejprve jsme zmapovali areál před budovou, ve které jsme byli ubytováni a později i náměstí Sítná. Našim úkolem bylo označit na mapě veškeré vodní či zelené prvky, které se na daném místě nacházely, zamyslet se nad tamějším ekosystémem a navrhnout prvky nové, jež by zdejšímu prostředí byly ku prospěchu. Druhá skupina svou pozornost věnovala přednášce doc. RNDr. Rostislava Melichara na téma výzkumu za použití studia magnetických vlastností vulkanických hornin a vývoje teorie geotektoniky. Během dne se obě skupiny vystřídaly.
Čtvrtý den jsme započali mapováním Kladna pomocí systému ArcGIS Survey123. Měli jsme za úkol vyhledat a označit polohu příjemných a naopak také nevábných míst, vyfotografovat je, popsat čím nás konkrétní místa zaujala a jak by je šlo popřípadě zlepšit. Po obědě jsme byli rozděleni do třech skupin, z nichž se každá postupně zúčastnila třech aktivit. První aktivitou bylo meteorologické měření, kde jsme pracovali s přenosnými zařízeními na měření teploty, tlaku, vlhkosti vzduchu a rosného bodu. Nedaleko našeho ubytování jsme se pokusili změřit mezní hodnoty a zjistit tak, jaké zákonitosti platí pro jednotlivé veličiny. Další aktivitou bylo geodetické měření, které jsme prováděli u malé vodní plochy. Naučili jsme se zacházet s měřicí technikou, následně vypočítat souřadnice bodů a z nich i obsah a objem nádrže. Třetí aktivitou bylo procvičování anglického jazyka v rámci geografických pojmů.
Po skončení akce žáci vyplnili reflexní dotazník, kde zhodnotili jednotlivé aktivity i celý pobyt. Letní škola byla ohodnocena velmi pozitivně. Nejvíce kvitovanými aktivitami byla geodézie a mapování modrozelené infrastruktury. Zdá se tedy, že práce v terénu, kde je nutno použít vlastní mysl a řešit problémy, je přijímána velmi pozitivně. Samotnou ideu letní školy považuji za velmi nadějnou. Nebylo by špatné, kdyby se obdobné kurzy pořádaly i pro nadšence z jiných oborů. Jistě by to mnoho studentů motivovalo k sebevzdělání. Žijeme v době, kdy je zájem o studium a zapálení do vědění bohužel spíše vzácností. Každá motivace je tedy velmi prospěšná a pro společnost potřebná.
Geografie je velmi rozsáhlý obor, jenž zasahuje do mnoha dalších vědeckých disciplín. Do příštích let se tedy v rámci tohoto oboru nabízí mnoho témat přednášek a terénních prácí. V reflexním dotazníku jsou veškerá navrhovaná témata podnětná.
Bylo by účelné a potěšující, kdyby letní škola trvala déle než pět dní.
Během celého pobytu panovala přátelská motivující atmosféra, a to především díky organizátorům RNDr. Jakubu Jelenovi, RNDr. Haně Svobodové, Mgr. Lence Pavelkové a Bc. Dianě Filipové. Všem bych chtěla moc poděkovat, neboť mne letní škola velmi inspirovala a posílila můj zápal pro vědění.

V Praze dne 30. září 2022

Kristýna Čermáková


17.11.2022


Podporují nás

 © GEO v1.60 (22-11-2023)