Ročník 2018/2019

Mezinárodní olympiáda věd o Zemi byla letos pro Česko velkým úspěchem

Ve dnech od 26. 8. do 3. 9. 2019 se v jihokorejském Daegu uskutečnila třináctá Mezinárodní olympiáda věd o Zemi (IESO – International Earth Science Olympiad), na kterou se vypravil i český tým. Ten byl složen z vítězů Zeměpisné a Geologické olympiády (z každé olympiády dva účastníci). Cílem tohoto propojení je vytvořit tým, který je schopen řešit úkoly zaměřené na celkové fungování planety Země, ale i na jednotlivé systémy a sféry. Na letošní olympiádu se vydal tým ve složení Marek Pavlica (Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha), Jakub Vojtěch Roule (Soukromé gymnázium ARCUS, Praha), Jakub Strašlipka (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec) a Pavel Trávníček (Gymnázium Pardubice, Mozartova). Jako doprovod s nimi jeli doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr., (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity) a Mgr. Lenka Pavelková, M.Sc. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy).

Letošní olympiády se zúčastnilo 43 týmů ze 41 zemí. Konkurence byla velká nejen kvůli tomuto počtu, ale také proto, že v mnoha zemích se účastníci IESO připravují na několikatýdenních intenzivních soustředěních (v Česku je letní soustředění čtyřdenní).

Soutěž IESO je rozdělena do práce individuální a práce v mezinárodních týmech, které jsou záměrně vytvořené tak, aby byly co nejpestřejší a potkali se účastníci z různých částí světa a s různou znalostí angličtiny či jiných jazyků. Individuální práce zahrnuje písemný test a praktický test (laboratorní práce a práce v terénu). Ve všech úkolech je kladen důraz na propojení hydrosféry, geosféry, atmosféry a biosféry tak, aby se účastníci učili myslet v souvislostech, nikoliv v oddělených kategoriích, které neodpovídají komplexní realitě.

Mezinárodní týmy vytváří prezentaci poznatků z práce v terénu a dále vědecký poster na určité téma. Práce v terénu probíhala tento rok v oblasti Samrak-ri, která je bohatá na fosilní otisky nohou (či jiných částí těla) mnoha zvířat, včetně dinosaurů. Účastníci prováděli výzkum na třech místech a na základě svých poznatků následně vytvořili prezentaci o vývoji dané oblasti před pětičlennou porotou. Druhým týmovým úkolem bylo vytvoření posteru na téma Tajfuny v Asii, který pak byl opět prezentován před porotou. Nutno dodat, že všechny postery byly letos velmi kvalitní a propracované.

Český tým byl úspěšný jak v individuální soutěži, tak v týmové práci. Za práci v mezinárodních týmech obdrželi členové týmu jedno bronzové ocenění (Jakub Strašlipka), dvakrát stříbrné (oboje tým Jakuba Vojtěcha Rouleho) a také jedno ocenění zlaté (Pavel Trávníček). V individuální soutěži získal tým medaili bronzovou (Jakub Vojtěch Roule), stříbrnou (Jakub Strašlipka) a také zlatou, kterou si skvělým výkonem zasloužil Marek Pavlica. Český tým tedy získal celkem sedm medailí a zařadil se tak mezi ty nejúspěšnější týmy na olympiádě.

Mimo samotné práce na testech a týmových úkolech byly pro účastníky připraveny také dvě exkurze – do chrámu Bulguksa a UNESCO Geoparku v Cheongsong. Kromě ověření vlastních schopností tak měli účastníci olympiády možnost rozšířit své znalosti a zkušenosti návštěvou těchto jedinečných lokalit. Podobně se také zvyšuje kvalifikace a znalosti doprovázejících vyučujících, kteří se během olympiády účastní jednání a příprav testů, zasedají v porotách a také navštěvují vybrané vědecky zajímavé lokality. V neposlední řadě mají studenti i učitelé skvělou příležitost navazovat mezinárodní kontakty a využít je v budoucím studium a pedagogické i výzkumné činnosti. Někteří členové výpravy si domů také odvezli příspěvky do svých přírodovědeckých sbírek v podobě kamenů, listů či například svlečky cikády.


12.09.2019

16th International Geography Olympiad, Hong Kong 2019

Letošní Mezinárodní geografickou olympiádu (dále iGeo) hostila /e Education University of Hong Kong (EdUHK) v termínu od 30. července do 5. srpna 2019.
Místnímu organizačnímu týmu zaměstnanců a studentů patří zvláštní uznání za přípravu a organizaci iGeo během napjaté společenské atmosféry, která v Hongkongu panuje od června 2019. Na pozadí občanských protestů proti „oklešťování“ autonomie Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong se tak díky jejich práci mohl uskutečnit již šestnáctý ročník soutěže, která je zároveň svátkem i zkouškou geografického a kritického myšlení studentů středních škol
z celého světa.

Do Hongkongu dorazilo 43 národních výprav složených z vítězů národních i regionálních geografických olympiád (např. Baltská geografická olympiáda, Balkánská geografická olympiáda).
Celkem 166 studentů a studentek ve věku od 16 do 19 let soutěžilo ve třech hlavních disciplínách:
1. Řešení problémových geografických úloh: letos byly úlohy zaměřeny například na vybrané problémy z oblasti oceánologie, seizmiky, hodnocení vlivu klimatické
změny na zemědělství nebo na rizika spojená s úbytkem vody v krajině.
2. FWE – Fieldwork Exercise: tradiční rekognoskace a práce v terénu, letos soutěžící mapovali a kategorizovali sídelní a obslužnou zástavbu v obci Sai Kung a hodnotili význam přilehlých pobřežních rekultivačních opatření.
3. MMT – Multimedia Test: sada interaktivních úloh zaměřených na analýzu grafů, diagramů, kartografických produktů a výstupů DPZ, datových souborů, fotografií a dalších zdrojů informací.

Česko reprezentoval tým složený ze studentů a čerstvých absolventů gymnázií. Jmenovitě to byli Daniel Justiz (Gymnázium J. Barranda, Beroun), Vojtěch Nováček (Gymnázium Mikulášské náměstí, Plzeň), Lukáš Pulec (Gymnázium Cheb) a Martin Procházka (Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav). První dva jmenovaní nastoupili v září na vysokou školu a třetí uvedený se za rok plánuje věnovat studiu geografických informačních systémů. Vedoucími českého týmu byli:
Hana Svobodová a Radek Durna (oba z Masarykovy univerzity), kteří se podílejí i na přípravě a organizaci domácí Zeměpisné olympiády. Před mezinárodní soutěží i během ní pak zajišťují vedoucí týmů administrativu, přípravu problémových úloh, vykonávají pedagogický dozor a pomáhají s opravováním a hodnocením studentských prací.
Česká výprava letos získala výkonem Daniela Justize (celkově 53. místo) a Vojtěcha Nováčka (80. místo) dvě bronzové medaile. V pořadí národních týmů se Česko
umístilo na 21. příčce. Velmi dobře si kluci vedli v multimediálním testu (13. místo v pořadí týmů z celkových 43) a při práci v terénu (14./43).

Na mezinárodní olympiádu se vítězové kategorií D a C národního kola Zeměpisné olympiády připravovali společně s vítězi Geologické olympiády na soustředění v Blansku v červenci tohoto roku. Pod vedením lektorů z Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity absolvovali studenti řadu odborných přednášek, procvičovali modelové soutěžní úlohy a vyzkoušeli si práci v terénu, a to jak v intravilánu (mapování zástavby a prvků SMART infrastruktury v Blansku), tak v krajině CHKO Moravský kras (rekognoskace krasového reliéfu a geologické stavby území).

Získané či prohloubené dovednosti posloužily účastníkům jednak v samotných soutěžních disciplínách, ale i při doprovodném a společenském programu, jehož součástí je i prezentace vlasti na studentské posterové sekci. Letošním tématem posterů byl právě koncept SMART CITIES.

Studenti se mezi soutěžními dny také podíleli na přípravě kreativního kulturního programu ve smíšených mezinárodních skupinách, jelikož smyslem iGeo je především umožnit mladým talentovaným lidem setkat se s jejich vrstevníky z celého světa a navázat nová přátelství napříč různými kulturami, zkrátka přispět k jejich osobnímu rozvoji. I díky těmto aspektům mezinárodních soutěží si všichni členové týmu odvezli z Hongkongu nezapomenutelné zážitky a obohacující zkušenosti. Děkujeme všem institucím (zejména MŠMT), partnerům a lidem, jež se podílejí na chodu Zeměpisné olympiády Česko, bez jejich podpory by účast našich studentů na iGeo nebyla možná. Děkujeme též prezidentovi České geografické společnosti za poskytnutí záštity nad letošním celostátním kolem ZO.

Po skončení soutěžního týdne se česká výprava zúčastnila čtyřdenní poznávací exkurze, kterou si každý z účastníků hradil z vlastních zdrojů. Navštívili jsme kulturní památky i přírodní parky, poznávali jsme aspekty života v moderním velkoměstě i nedaleké rybářské vesnici, kde čas běží o mnoho pomaleji. V ochutnávání a konzumaci kulinářských specialit patřil náš tým mezi ty nejodvážnější. Účast na exkurzi byla pro studenty i lektory významnou příležitostí k poznávání jiného kulturního prostředí. Všudypřítomná konfrontace s odlišným fyzickým prostředím, společností, jejími zvyklostmi a tradicemi, ale i běžnými aspekty všedního dne významně přispívá k prohlubování porozumění klíčovým geografickým konceptům.

Při odletu v brzkých ranních hodinách jsme z horní etáže odletové haly pozorovali první vlny účastníků protestů, kteří v příletové hale přespávali pod výmluvnými transparenty vítající cestující s nápisy jako: Welcome to the city of expired tear gas (vítejte ve městě prošlého slzného plynu). O dva dny později zde došlo ke zrušení velké části letů. Náš návrat domů však proběhl bez jakýchkoli komplikací.

Rádi bychom pozvali všechny zájemce z řad žáků, studentů, učitelů a rodičů k účasti v nadcházejícím ročníku Zeměpisné olympiády, veškeré informace naleznete na webu www.zemepisnaolympiada.cz.



04.09.2019
Ve dnech 25. a 26. dubna 2019 proběhlo v prostorách Přírodovědecké fakulty UK ústřední kolo Zeměpisné olympiády.

V kategorii C se na stupních vítězů umístili:
1. Prokop Bernard (Gymnázium Žamberk)
2. Milena Šebková (Církevní gymnázium Mikulášské náměstí, Plzeň)
3. Matěj Ságl (Gymnázium Jihlava, ul. Jana Masaryka)


V kategorii D obsadili medailové pozice:
1. Jakub Strašlipka (Gymn. F. X. Šaldy, Liberec)
2. Jakub Vojtěch Roule (Soukromé gymnázium ARCUS s.r.o., Praha 9)
3. Martin Mlečka (Gymnázium Elgartova 689, Brno)

Na Mezinárodní olympiádu věd o Zemi (The 13th International Earth Science Olympiad – IESO) do Jižní Koreje odjedou spolu s vítězi celostátního kola Geologické olympiády Česko reprezentovat Jakub Strašlipka a Jakub Vojtěch Roule.

Na Mezinárodní geografickou olymmpiádu (The International Geography Olympiad – iGeo) do Hong Kongu odjede tým ve složení: Lukáš Pulec, Martin Procházka, Daniel Justiz a Vojtěch Nováček.


Kompletní výsledkové listiny naleznete v PDF příloze.

Všem vítězům gratulujeme!

28.04.2019

Výsledky 3. ročníku doplňkové soutěže O nejlepší mapu na geografické téma

I v letošním roce se v rámci ústředního kola Zeměpisné olympiády uskutečnila doplňková soutěž "O nejlepší mapu na geografické téma". Každý účastník Zeměpisné olympiády se mohl do soutěže zapojit odevzdáním vlastnoručně vytvořené mapy na libovolné geografické téma.

Všechny soutěžní mapy byly v průběhu ústředního kola vystaveny v prostorách PřF a v rámci kategorie MAP POPULI proběhlo hlasování veřejnosti. Celkem bylo odevzdáno 148 hlasů a vítěznou se stala mapa s názvem "V kolik ráno vyrazit do školy", autor Filip Mészároš (Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze), která obdržela celkem 47 hlasů.

Vlastní finále soutěže pak probíalo formou prezentací vytvořených map před odbodnou komisí, jejíž členové byli:

RNDr. Jakub Lysák, Ph. D. (předseda komise, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK)
Mgr. Jan Ptáček (Kartografie Praha, a. s.)
Ing. Miroslav Čábelka (katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK)
RNDr. Jana Jíchová, Ph. D. (katedra soc. geografie a reg. rozvoje PřF UK)
Mgr. Anna Altová (katedra demografie a geodemografie PřF UK)
Mgr. Michaela Tomková (katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK)
RNDr. Kristýna Falátková (katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK)


Autoři nejlepších map byli odměněni Českou kartografickou společností zajímavými cenami. Na stupních vítězů se umístili:

1. Filip Mészároš (Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze) za mapu s názvem "V kolik ráno vyrazit do školy"
2. tercie gymnázia Pelhřimov (Gymnázium a OA Pelhřimov) za mapu s názvem "Státy Evropy - Když se řekne ..."
3. Jakub Skuček (Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor) za mapu s názvem "Geopolitický vývoj v oblasti jižního Atlantiku a Patagonie od 18. století po současnost".

28.04.2019
V rámci celostátního kola 21. ročníku Zeměpisné olympiády se již potřetí uskuteční i finále doplňkové soutěže "O nejlepší mapu na geografické téma".

V přiloženém PDF souboru naleznete seznam postupujících do tohoto finále, které se uskuteční v pátek 26. dubna 2019 od 11:00 (na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2).


V rámci finále budou soutěžící prezentovat vytvořené mapy (maximálně pětiminutové představení odevzdaných map – co mapa zobrazuje a proč právě to, metody tvorby, datové zdroje atd.). Představení map před hodnotící komisí bude ústní, je tedy nutná osobní účast soutěžícího.

Program soutěže:
11:00 – 11:30: registrace soutěžících (učebna Z1, 2. patro, budova děkanátu Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2)
11:30 – 13:30: soutěžní prezentace
15:00 – 16:00: slavnostní vyhlášení výsledků (v rámci slavnostního zakončení celostátního kola 21. ročníku Zeměpisné olympiády)

Účast soutěžících ve finále soutěže O nejlepší mapu na geografické téma potvrďte prosím nejpozději do 22. dubna 2019 na email jakub.jelen@natur.cuni.cz.

Těšíme se na viděnou v Praze!

13.04.2019
Vážení soutěžící,

v přiložením souboru naleznete výsledkové listiny krajských kol kategorií C a D 21. ročníku Zeměpisné olympiády 2018/2019.
Soutěžícím, jejichž jména jsou podbarvena žlutou a okrovou barvou, bude nabídnuta účast v ústředním kole, které se uskuteční 25. a 26. 4. 2019 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2). Jim nebo jejich pedagogům bude e-mailem rozeslán o postupu do ústředního kola informační dopis.

Gratulujeme všem, kteří se ZO v letošním ročníku zúčastnili i těm, kdo jim pomáhali se na soutěž připravit.
S postupujícími se těšíme brzy na viděnou na ústředním kole v Praze!

29.03.2019
V příloze naleznete propozice pro ústřední (celostátní) kolo Zeměpisné olympiády, které se uskuteční 25. a 26. dubna 2019 v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2).

29.03.2019
V přiložením souboru naleznete výsledkové listiny krajských kol kategorií A a B pro celé Česko.
Pro tyto kategorie je krajské kolo kolem finálním.

Všem soutěžícím děkujeme za účast v letošním 21. ročníku Zeměpisné olympiády a vítězům gratulujeme.



28.03.2019

Připomínky k okresnímu a krajskému kolu ZO

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili okresních i krajských kol letošního ročníku Zeměpisné olympiády.
Rádi bychom se dozvěděli, jak se vám tato letošní kola líbila / nelíbila. Proto vás prosíme, abyste si našli chvíli času a podělili se s námi o vaše zkušenosti.
Případné odhalené nepřesnosti v zadání či řešení úloh ZO tedy prosím nahlaste prostřednictvím příslušného formuláře ve sdíleném dokumentu (viz odkaz níže).
Děkujeme.
Dotazy týkající se technických problémů směřujte na durna@mail.muni.cz
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J9xqchELq8pxhtAQVlPZjeR5KQZG0_oiTWVfunCkhfw/edit?fbclid=Iw
21.03.2019
Vyhlášení krajského kola ZO 2018/2019

Počátkem března byla odeslána krajským garantům soutěží zadání a autorská řešení krajského kola 21. ročníku Zeměpisné olympiády 2018/2019.
Dokumenty by se tedy měly bezpečně dostat až ke krajským organizátorům. Ti mají k dispozici také pokyny ke krajskému kolu. Prohlédněte si tyto pokyny v přiloženém pdf souboru, jsou důležité i pro vás, kteří se na krajské kolo ZO připravujete a kteří postoupíte do celostátního kola.

Seznam postupujících na celostátní kolo bude zveřejněn na těchto stránkách ihned, jakmile se ze všech krajů sejdou výsledky kol krajských.

Všem soutěřícím přejeme do krajského kola hodně štěstí!

09.03.2019
Počátkem února byla odeslána krajským garantům soutěží zadání a autorská řešení okresního kola 21. ročníku Zeměpisné olympiády 2018/2019, které proběhne 20. 2. 2019 (případně v jiném blízkém termínu kvůli jarním prázdninám dle pokynů okresních organizátorů).
Dokumenty by se tedy měly bezpečně dostat až k okresním organizátorům.

Ti mají k dispozici také pokyny k okresnímu kolu. Prohlédněte si tyto pokyny v pdf souboru, jsou důležité i pro vás, kteří se na okresní kolo ZO připravujete.
Hodně štěstí!

Úlohy i s řešením budou na tomto webu zveřejněny až po proběhnutí všech okresních kol, tj. i v okresech, kde se tato konají později z důvodu jarních prázdnin.
Není přípustné jakoukoliv jinou cestou šířit zadání nebo autorská řešení úloh okresního kola ZO.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na: jakub.jelen@natur.cuni.cz

04.02.2019
I když stále probíhají teprve školní kola Zeměpisné olympiády, tak trošku předběhneme a pochlubíme se, že nad kolem celostátním nám udělila záštitu paní starostka městské části Praha 2 Mgr. Jana Černochová!
Děkujeme!

21.01.2019

Nepropásněte školní kolo ZO 2019!

Dovolujeme si připomenout všem soutěžícím i vyučujícím, kteří se v letošním školním roce chtějí zapojit do Zeměpisné olympiády, že školní kola musí proběhnout nejpozději do konce ledna 2019.

Pro školní kolo neexistují podrobné pokyny ani jednotná celostátní zadání, jeho uspořádání je tedy plně na vyučujících zeměpisu.
Inspirace pro tvorbu školního kola viz např. testy předchozích ročníků ZO na tomto webu (záložka "Testy" v pravém horním rohu obrazovky) nebo články, které k ZO pravidelně vycházejí v časpise Geografické rozhledy (viz odkaz níže).

V případě, že nevíte, jak uspořádat školní kolo nebo máte problém s přihlášením své školy do kola okresního, neprodleně kontaktujte hl. organizačního garanta (jakub.jelen@natur.cuni.cz).

Ze školních kol postupují soutěžící do kol okresních, která se uskuteční 20. února 2019 (s výjimkou okresů, ve kterých v tomto termínu probíhají jarní prázdniny).

Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí při řešení školních kol!

Za organizační tým
Jakub Jelen
https://zemepisnaolympiada.cz/chci-organizovat.phtml
08.01.2019

Krásné Vánoce a šťastný nový rok

Přejeme všem soutěžícím, vyučujícím i kolegům krásné Vánoce a úspěšný rok 2019 (nejen) se Zeměpisnou olympiádou!

Dekujeme vám za přízeň a těšíme se na další spolupráci v nadcházejícím roce.

Zároveň si dovolujeme připomenout soutěžícím i vyučujícím, kteří se chtějí zapojit v letošním školním roce do Zeměpisné olympiády, že do konce ledna 2019 musí na školách proběhnout školní kola tak, aby se postupující žáci mohli zúčastnit kola okresního, které se ve většině okresů uskuteční ve středu 20. 2. 2019.
Pro bližší informace viz záložka "Jak se zapojit" případně PDF soubor "Vyhlášení aktuálního ročníku Zeměpisné olympiády pro rok 2018/19" v záložce "jak se zapojit → Pokyny a termíny".

Za organizační tým
Jakub Jelen

22.12.2018

Setkání účastníků mezinárodních olympiád s ministrem školství

Dne 13. 12. 2017 proběhlo v Karolinu tradiční setkání účastníků mezinárodních olympiád se zástupci Ministerstva školství.

Zeměpisná olympiáda byla reprezentována dvěma týmy – iGeo a IESO.


Za tým iGEO ocenění převzali:

Jakub Vojtěch Roule (Soukromé gymnázium ARCUS s.r.o., Praha)
Lukáš Pulec (Gymnázium Cheb)
Daniel Vašek (Gymnázium Žďár nad Sázavou)
Jakub Strašlipka (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec).
Mgr. Radek Durna - doprovod (katedra geografie, Pedagogická fakulta MU, Brno)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D - vedoucí týmu (katedra geografie, Pedagogická fakulta MU, Brno)


Za tým IESOocenění převzali:

Vladan Vítek (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava)
Václav Loučka (Gymnázium Nad Alejí, Praha 6)
Jakub Vácha (Gymnázium Soběslav)
Petr Vaněk (Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8)
Bc. Filip Hulec - doprovod (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. - vedoucí týmu (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2)


Poděkování patří touto cestou nejen soutěžícím za výbornou reprezentaci české geografie v zahraničí, ale také jejich tutorům za tvrdou práci v mezinárodních porotách.


Fotografie z akce naleznete zde:
https://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz/Setkani_olympioniku_s_ministrem_skolstvi_2018/

Video z akce naleznete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=WCnU0qRpykQ&t=6151s&fbclid=IwAR15sl9AlkZetbDMEGfc2RT38CkeUOt3MJEkf
13.12.2018
Pro 21. ročník Zeměpisné olympiády jsme připravili zcela nový propagační leták, který naleznete v přiloženém PDF souboru.

Letáky je možné bezplatně rozeslat v tištěné podobě i do vašich škol!

V případě zájmu prosím napište kontaktní údaje a požadované množství letáků na adresu: jakub.jelen@natur.cuni.cz



28.09.2018
V přiloženém PDF souboru naleznete vyhlášení a propozice 21. ročníku Zeměpisné olympiády pro školním rok 2018/2019.

Nejdůležitější termíny:

školní kolo - do konce ledna 2019
okresní kolo - 20. 2. 2019
krajské kolo - 20. 3. 2019
ústřední kolo - 25. a 26. 4. 2019


Detailní propozice ke každému kolu (okresnímu, krajskému a ústřednímu) budou opět zveřejňovány cca 14 dní před konáním příslušného kola na těchto webových stránkách a rosezílány jednotlivým garantům.

Všem soutěžícím přejeme do nadcházejícího ročníku hodně štěstí!


Zde se můžete dočíst o úspěších českého týmu na mezinárodních zeměpisných olympiádách, které se uskutečnily v průběhu srpna 2018.

https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/uspechy-ceskych-tymu-na-mezinarodnich-geografickych-soutez
02.09.2018


Podporují nás

 © GEO v1.60 (22-11-2023)