Aktuální ročník

Okresní kolo - informace pro soutěžící

klikněte pro zobrazení podrobností
Již zítra se uskuteční okresní kolo 20. ročníku Zeměpisné olympiády!

Okresní kolo pro Vás nově připravil tým čtyř univerzitních pracovišť:

• Kategorie A – katedra geografie Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
• Kategorie B – katedra geografie Masarykovy univerzity, Brno
• Kategorie C – katedra geografie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
• Kategorie D – katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy, Praha
Pokud se budete chtít o jednotlivých pracovištích či autorech úloh dozvědět více, navštivte profily týmu v záložce organizace.

V loňském roce při celostátním kole proběhla soutěž „O nejlepší mapu na geografické téma“. Pro letošní rok je velkou změnou to, že se soutěže „O nejlepší mapu“ může zúčastnit každý účastník krajského kola Zeměpisné olympiády kategorie C a D. Do soutěže se zapojíte vlastnoručním vytvořením mapy na libovolné geografické téma, kterou v den konání krajského kola odevzdáte příslušné krajské komisi.
Mapy, splňující zadaná kritéria, budou vyhodnoceny odděleně v kategoriích C a D po geografické a kartografické stránce. Autoři nejlepších map budou odměněni Českou kartografickou společností zajímavými cenami.
Pokud tedy uspějete okresním kole a postoupíte do kola krajského kola, máte možnost se do této soutěže zapojit.

Podrobnosti naleznete v přiloženém PDF souboru nebo v záložce JA SE ZAPOJIT → MAPOVÁ SOUTĚŽ.


Všem soutěžícím přejeme do okresního kola hodně štěstí!

19.02.2018
 

Vyhlášení okresního kola

klikněte pro zobrazení podrobností
Dne 1. 2. 2018 byla odeslána krajským garantům soutěží zadání a autorská řešení okresního kola 20. ročníku Zeměpisné olympiády 2017/2018, které proběhne v úterý 20. 2. 2018 (případně v jiném blízkém termínu kvůli jarním prázdninám dle pokynů okresních organizátorů). Dokumenty by se tedy měly bezpečně dostat až k okresním organizátorům.

Ti mají k dispozici také pokyny k okresnímu kolu. Prohlédněte si tyto pokyny v pdf souboru, jsou důležité i pro vás, kteří se na okresní kolo ZO připravujete.
Hodně štěstí!

Úlohy i s řešením budou na tomto webu zveřejněny až po proběhnutí všech okresních kol, tj. i v okresech, kde se tato konají později z důvodu jarních prázdnin.
Není přípustné jakoukoliv jinou cestou šířit zadání nebo autorská řešení úloh okresního kola ZO.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na: jakub.jelen@natur.cuni.cz

01.02.2018
 

Posledních 7 dní na uspořádání školního kola

Dovolujeme si připomenout všem soutěžícím i vyučujícím, kteří se v letošním školním roce chtějí zapojit do Zeměpisné olympiády, že do konce ledna musí na školách proběhnout školní kola.
Pro školní kolo neexistují podrobné pokyny ani jednotné celostátní zadání, jeho uspořádání je tedy plně na vyučujících zeměpisu.
Inspirace pro tvorbu zadání školního kola viz např. níže uvedený článek v časopisu Geografické rozhledy (aktualita ze dne 5.10.2017) nebo testy předchozích ročníků ZO na tomto webu (záložka "Testy" v pravém horním rohu obrazovky).

V případě, že nevíte, jak uspořádat školní kolo nebo máte problém s přihlášením své školy do kola okresního, neprodleně kontaktujte hl. organizačního garanta (jakub.jelen@natur.cuni.cz).

Ze školních kol postupují soutěžící do kol okresních, která se uskuteční 20. února 2018 (s výjimkou okresů, ve kterých v tomto termínu probíhají jarní prázdniny).

Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí při řešení školních kol!

Za organizační tým
Jakub Jelen

22.01.2018
 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok

Přejeme všem soutěžícím, vyučujícím i kolegům krásné Vánoce a úpěšný rok 2018 (nejen) se Zeměpisnou olympiádou!

Dekujeme vám za přízeň v předchozích letech a těšíme se na další spolupráci v nadcházejícím roce.

Zároveň si dovolujeme připomenout soutěžícím i vyučujícím, kteří se chtějí zapojit v letošním školním roce do Zeměpisné olympiády, že do konce ledna 2018 musí na školách proběhnout školní kola ZO tak, aby se postupující žáci mohli zúčastnit okresního kola, které se ve většině okresů uskuteční v úterý 20. 2. 2018.
Pro bližší informace viz záložka "Jak se zapojit" případně PDF soubor "Vyhlášení aktuálního ročníku Zeměpisné olympiády pro rok 2017/18" v záložce "jak se zapojit → Pokyny a termíny".

Podrobné propozice pro okresní kolo budou zveřejněny na tomto webu cca 14 dní před konáním okresního kola a rozeslány krajským karantům.
Pro školní kolo neexistují podrobné pokyny ani jednotné celostátní zadání. Inspirace pro školní kola viz např. níže uvedený článek v časopisu Geografické rozhledy (aktualita ze dne 5.10.2017) nebo testy předchozích ročníků ZO na tomto webu (záložka "Testy" v pravém horním rohu obrazovky).

Hodně štěstí při řešení školních kol!

Za organizační tým
Jakub Jelen22.12.2017
 

Setkání olympioniků s ministrem školství

Dne 13. 12. 2017 proběhlo v Národní technické knihovně v Praze tradiční setkání účastníků mezinárodních olympiád se zástupci Ministerstva školství.

Zeměpisná olympiáda byla reprezentována dvěma týmy – iGeo a IESO.


Za tým iGEO ocenění převzali:

Jan Nykl (Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem)
Jakub Strašlipka (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec)
Ondřej Vystavěl (Slovanské gymnázium, Olomouc)
Daniel Justiz (Gymnázium J. Barranda, Beroun)
Mgr. Radek Durna - doprovod (katedra geografie, Pedagogická fakulta MU, Brno)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D - vedoucí týmu (katedra geografie, Pedagogická fakulta MU, Brno)


Za tým IESOocenění převzali:

Dominik Havel (Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové)
Vojtěch Nováček (Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň)
Jan Táborský (Gymnázium Českolipská, Praha 9)
Vojtěch Turland (Gymnázium a ZUŠ Riegrova, Šlapanice)
Filip Hulec - doprovod (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2)
Mgr. Lenka Vejrostová - vedoucí týmu (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2)


Poděkování patří touto cestou nejen soutěžícím za výbornou reprezentaci české geografie v zahraničí, ale také jejich tutorům za tvrdou práci v mezinárodních porotách.


Fotografie z akce naleznete zde:
http://geografickaolympiada.rajce.idnes.cz/Setkani_olympioniku_s_ministrem_skolstvi_2017/
19.12.2017
 

Nepropásněte školní kolo Zeměpisné olympiády 2017/2018

klikněte pro zobrazení podrobností
Všem, kteří mají zájem se zúčastnit letošního ročníku Zeměpisné olympiády, bychom rádi připomněli, že do konce ledna 2018 musí na školách proběhnout školní kola ZO tak, aby se postupující žáci mohli zúčastnit okresního kola, které se ve většině okresů uskuteční v úterý 20. 2. 2018 (výjimkou jsou okresy, kde v tomto období probíhají jarní prázdniny a je stanoven náhradní termín).
Pro bližší informace viz PDF soubor s obecnými propozicemi pro letošní ročník „Vyhlášení aktuálního ročníku Zeměpisné olympiády pro rok 2017/18“ v záložce "Pokyny a termíny".
Podrobné propozice pro okresní kolo budou zveřejněny na tomto webu a rozeslány krajským a okresním garantům cca 14 dní před konáním okresního kola. Pro školní kolo neexistují podrobné pokyny ani jednotné celostátní zadání. Inspirace pro školní kola viz např. předchozí čísla časopisu Geografické rozhledy (www.geografickerozhledy.cz) nebo testy předchozích ročníků ZO na tomto webu (záložka "Testy" v pravém horním rohu obrazovky).
Všem soutěžícím přejeme ve školním kole hodně štěstí!

V příloze naleznete podrobný postupový klíč Zeměpisnou olympiádou.


26.11.2017
 

Zeměpisná olympiáda v Geografických rozhledech

klikněte pro zobrazení podrobností
Nejdůležitější informace o aktuálním ročníku Zeměpisné olympiády naleznete také v časopisu Geografické rozhledy (článek z aktuálního čísla v příloze).

05.10.2017
 

Zeměpisná olympiáda na stránkách časopisu Přírodovědci

klikněte pro zobrazení podrobností
Další článek, který vyšel o Zeměpisné olympiádě, tentokrát v časopise Přírodovědci (článek v příloze).

05.10.2017
 

Vyhlášení jubilejního 20. ročníku Zeměpisné olympiády

klikněte pro zobrazení podrobností
Také ve školním roce 2017/2018 se můžete zúčastnit Zeměpisné olympiády.

Propozice 20. ročníku ZO naleznete v PDF příloze. Z nich vybíráme to nejdůležitější:

20. ročník ZO ve šk. roce 2017/2018 proběhne v těchto termínech:
školní kolo - do konce ledna 2018
okresní kolo - 20. 2. 2018 (+- dle termínu jarních prázdnin některých okresů)
krajské kolo - 28. 3. 2018
ústřední kolo - 23. a 23. 4. 2018


Detailní propozice ke každému kolu (okresnímu, krajskému a ústřednímu) budou opět zveřejňovány cca 14 dní před konáním příslušného kola na těchto webových stránkách.

01.09.2017
 

Knihy testů Zeměpisné olympiády

Pod hlavičkou České geografické společnosti byly vytvořeny tři souhrnné recenzované knihy testů úloh Zeměpisné olympiády, každá přibližně okolo 300 stran (a zejména 30 MB). Knihy nebudou v tištěné, ale zůstanou pouze v elektronické podobě. Jsou ke stažení na tomto webu v pravém horním rohu základní stránky pod odkazem “Testy”. Na konci každého ročníku je zařazena příslušná souhrnná kniha. Knihy nepřinášejí žádné zásadní novinky, které byste neznali, ale jsou jednoduchým pomocníkem pro učitele i soutěžící, kteří nechtějí stahovat z internetu jeden test po druhém, a chtějí si stáhnout publikaci, kde mají vše souhrnně pohromadě.

12.02.2016
 

Kde bude Mezinárodní geografická olympiáda iGeo v dalších letech

2018 Kanada
2019 Hong Kong
2020 Turecko

01.12.2015
 


   
 © GEO v1.28 (11-02-2018)