Podpořte nás

Zeměpisná olympiáda přispívá ke studijnímu i osobnostnímu rozvoji žáků a studentů, kteří mají všeobecné znalosti o světě a baví je sledovat dění kolem sebe.

Zeměpisná olympiáda rozvíjí geografické znalosti a dovednosti mladé generace, podporuje všeobecný přehled, práci v terénu, počítačovou gramotnost, schopnost hledat řešení a rozhodovat se.

Vítězové národní zeměpisné olympiády reprezentují naši zemi na mezinárodní geografické olympiádě. V ročníku 2011/2012 se česká výprava umístila na osmém místě na světě a 2015/2016 vybojovala 2 zlaté medaile!

Mise a vize

Naším posláním je:
podpořit žáky a studenty v jejich zájmu o svět a přírodní a společenské jevy
vést žáky a studenty ke zlepšování výkonů
nechat zazářit mladé talentované hvězdy v našem oboru
prezentovat geografii jako moderní a zajímavou vědní disciplínu s širokým praktickým uplatněním

Naším cílem je být jedinečnou oborovou soutěží reprezentující způsob geografického myšlení.
Líbí se Vám naše cíle?

Podpořte nás a staňte se našimi partnery!

Zeměpisná olympiáda se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Uskutečnění olympiády a zabezpečení účasti vítězů v mezinárodní soutěži není možné bez přispění dalších partnerů a sponzorů. Přivítáme jakoukoliv formu a výši podpory. Veškeré finanční prostředky budou využity výhradně k výše zmíněným účelům, jedná se o nekomerční aktivitu.

Jak nás můžete podpořit?

Můžete nás podpořit finančně či věcným darem, službami, mediální podporou.

Vítáme příspěvky na:
dary pro úspěšné řešitele (knihy, atlasy, studijní pomůcky, poukázky)
organizaci celostátního kola (zabezpečení ústředního kola včetně doprovodného programu – doprava, ubytování, stravování, pomůcky)
organizaci soustředění vítězů před mezinárodní soutěží (doprava, ubytování, stravování, pomůcky)
zabezpečení účasti vítězů na mezinárodní soutěži (doprava, ubytování, stravování, národní propagační předměty)
propagaci zeměpisné olympiády (mediální podpora, reklamní předměty)


Konkrétní formu podpory spolu můžeme diskutovat.
Pro vystavení darovací smlouvy a potvrzení o Vašem daru pro daňové účely nás kontaktujte.

Pokud se rozhodnete Zeměpisnou olympiádu podpořit, můžeme vám nabídnout prostor pro propagaci vaší firmy na všech akcích spojených se soutěží (včetně mezinárodních), distribuci reklamních materiálů či propagaci na webu (ZO se každoročně účastní přes 15 000 žáků základních i středních škol). Neváhejte se na nás obrátit!

Kontaktní osoba:

RNDr. Jakub Jelen
jakub.jelen@natur.cuni.cz
tel.: +420 728 368 944


Naše úspěchy

Úspěšní řešitelé českého národního kola jsou vysíláni na navazující mezinárodní geografické soutěže konané pod patronátem Mezinárodní geografické unie a International Geoscience Education Organization. V roce 2017 se budou mezinárodní soutěže konat v srbském Bělehradě a ve francouzském Nice.

Český tým si v Mezinárodní geografické olympiádě iGeo získal na mezinárodním poli respekt a byl zván na další soutěže podobného zaměření. V roce 2009 se i mladší žáci a studenti do 16 let věku poprvé zúčastnili v Mexiku mezinárodní geografické soutěže National Geographic World Championship, v roce 2015 přibyla pro kategorii středních škol Mezinárodní olympiáda věd o Zemi.

Dosavadní úspěchy Česka v mezinárodních geografických soutěžích dokumentuje 18 bronzových, 11 stříbrných a 6 zlatých medailí od roku 2002 do roku 2016 ve čtyřech mezinárodních soutěžích. Dosud největší úspěch zaznamenali soutěžící v iGeo 2012, kde se Česko jako celek umístilo na 8. místě na světě.


   
 © GEO v1.37 (18-06-2019)