Kontakty

Máte dotaz?

Kontaktujte nás na e-mailu: jakub.jelen@natur.cuni.cz nebo
vzneste dotaz na příslušné osoby v adresáři níže.

Stáhněte si naše loga!

 • barevné logo
 • barevné logo s nápisem
 • černobílé logo
 • černobílé logo s nápisem
 • mezinárodní logo


 • Organizační garant:

  RNDr. Jakub Jelen
  e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz | mobil: +420 728 368 944
  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2


  Adresář:

  Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., - garantka kategorie A
  karvanko@pf.jcu.cz

  doc. PaedDr. Eduard Hofmann, Csc. – garant kategorie B
  evhofmann@seznam.cz

  RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. – garantka kategorie C a předsedkyně Ústřední komise ZO
  silvie.kucerova@ujep.cz

  Mgr. Petr Trahorsch – asistent garantky kategorie C
  petr.trahorsch@seznam.cz

  RNDr. Jan Pulec – garant kategorie D
  pulecj@natur.cuni.cz

  Mgr. Luboš Mrkva – asistent garanta kategorie D
  mrkval@natur.cuni.cz  Adresář krajských garantů:

  Adresář krajských garantů si stáhněte zde.


     
   © GEO v1.37 (18-06-2019)