Soutěž o nejlepší mapu na geografické téma

Organizátoři Zeměpisné olympiády ve spolupráci s Českou kartografickou společností vyhlašují od ročníku 2016/2017 doplňkovou soutěž O nejlepší mapu na geografické téma. Do prvního ročníku této soutěže, který proběhl v rámci celostátního kola Zeměpisné olympiády v roce 2016/2017, se mohli přihlásit pouze účastníci tohoto celostátního kola. Sešlo se celkem 5 map, které byly vyhodnoceny odbornou porotou a v rámci slavnostního vyhlašování výsledků celostátního kola ZO byly předány ceny také výhercům této doplňkové soutěže.

Druhého ročníku se zúčastnilo již 17 soutěžících, přičemž soutěž byla oproti prvnímu ročníku vyhlášena již od krajských kol. Všichni autoři map kategorií C a D byli pozváni na ústřední kolo Zeměpisné olympiády, které se konalo 23. a 24. dubna 2018 v Praze a vlastní finále soutěže proběhlo tak, že autoři map představili členům hodnoticích komisí své exponáty krátkou ústní prezentací. Následně byly exponáty vyhodnoceny odděleně po geografické a kartografické stránce. Všechny soutěžní mapy byly zároveň v průběhu ústředního kola vystaveny v prostorách PřF UK a v rámci kategorie MAP POPULI proběhlo hlasování veřejnosti. Celkem bylo odevzdáno 134 hlasů.

Výsledky jednotlivých kol soutěže naleznete v záložce CO JSME DOKÁZALI › ÚSPĚCHY na tomto webu.

Vyhlášení doplňkové soutěže O nejlepší mapu na geografické téma pro školní rok 2018/2019 naleznete zde.

Soutěž o nejlepší mapu v roce 2018/2019

Každý účastník 21. ročníku Zeměpisné olympiády (dále jen ZO) se může soutěže zúčastnit odevzdáním vlastnoručně vytvořené mapy na libovolné geografické téma. Mapy splňující níže uvedené pokyny budou vyhodnoceny po geografické a kartografické stránce. Autoři nejlepších map budou odměněni Českou kartografickou společností zajímavými cenami.

Průběh soutěže:
 • mapu může přihlásit jednotlivec či skupina max. 3 účastníků okresního kola ZO,
 • mapy se do soutěže odevzdávají níže uvedeným způsobem nejpozději do 1. dubna 2019,
 • mapy lze odevzdat pouze v papírové formě,
 • geografickým tématem se rozumí znázornění libovolných vlastností území (např. jejich rozmístění, naměřených číselných apod.) nebo prostorových vztahů (např. procesů v přírodě, sídlech, regionech, státech aj.), použití počítačů pro sestavení mapy není zakázáno,
 • maximální rozměr mapy je formát A3,
 • očekává se původní přístup ke znázornění geografického tématu, nikoli napodobování profesionálních map,
 • autoři nejlepších odevzdaných map postoupí do finále soutěže, které se uskuteční v rámci ústředního kola ZO ve dnech 25. a 26. dubna 2019 v Praze, kde před odbornou komisí představí své mapy.


 • Mapy budou hodnoceny odděleně kartografickou a geografickou komisí, výsledky budou vyhlášeny za:
 • mapu s nejlepším geografickým obsahem,
 • mapu s nejlepším kartografickým zpracováním,
 • celkově nejlepší mapu (jako součet obou hodnocení).


 • Samostatnou kategorií soutěže je cena „MAP POPULI“, o jejímž vítězi se rozhodnou účastníci ústředního kola ZO ve dnech 25. a 26. dubna 2019.

  Pokyny pro odevzdávání map:

  Mapy je možné doručit buď osobně v úředních hodinách na sekretariát katedry sociální geografie a regionálního rozvoje nebo zaslat poštou na adresu:
  Zeměpisná olympiáda - RNDr. Jakub Jelen
  katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
  Albertov 6, 128 43 Praha 2

  Mapy je zasílejte v obálkách nebo v papírových tubusech. Zároveň je možné odeslat více soutěžních map pohromadě či je zaslat prostřednictvím sekretariátu vaší školy.

  Každá odevzdaná mapa musí obsahovat: název mapy, jméno autora, adresu a název školy a kontaktní email (bez těchto náležitostí nebudou mapy do soutěže přijaty)

  V případě otázek pište na email: vit.vozenilek@upol.cz nebo jakub.jelen@natur.cuni.cz.

  Soutěžní mapy ročníku 2016/17 naleznete zde.
  Soutěžní mapy ročníku 2017/18 naleznete zde.


     
   © GEO v1.37 (18-06-2019)