Soutěž o nejlepší mapu na geografické téma

Organizátoři Zeměpisné olympiády ve spolupráci s Českou kartografickou společností vyhlašují od ročníku 2016/2016 doplňkovou soutěž O nejlepší mapu na geografické téma. Do prvního ročníku této soutěže, který proběhl v rámci celostátního kola Zeměpisné olympiády v roce 2016/2017, se mohli přihlásit pouze účastníci tohoto celostátního kola. Sešlo se celkem 5 map, které byly vyhodnoceny odbornou porotou a v rámci slavnostního vyhlašování výsledků celostátního kola ZO byly předány ceny také výhercům této doplňkové soutěže.

Vyhlášení doplňkové soutěže O nejlepší mapu na geografické téma pro školní rok 2017/2018 naleznete zde.

Soutěž o nejlepší mapu v roce 2017/2018

Každý účastník krajského kola Zeměpisné olympiády kategorie C a D se může zúčastnit soutěže O nejlepší mapu na geografické téma.
Do soutěže se zapojíte vlastnoručním vytvořením mapy na libovolné geografické téma, kterou v den konání krajského kola odevzdáte příslušné krajské komisi. Mapy splňující níže uvedené pokyny budou vyhodnoceny odděleně v kategoriích C a D po geografické a kartografické stránce. Autoři nejlepších map budou odměněni Českou kartografickou společností zajímavými cenami.

Pokyny pro tvoru map:

 • mapu může přihlásit jednotlivec nebo skupina max. 3 účastníků krajského kola Zeměpisné olympiády kategorie C nebo D,
 • mapy se odevzdávají na komisím na krajských kolech ZO,
 • mapy lze odevzdat pouze v papírové formě,
 • geografickým tématem se rozumí znázornění libovolných vlastností území (např. jejich rozmístění, naměřených číselných apod.) nebo prostorových vztahů (např. procesů v přírodě, sídlech, regionech, státech aj.),
 • použití počítačů pro sestavení mapy není zakázáno,
 • maximální rozměr mapy je formát A3,
 • očekává se původní přístup ke znázornění geografického tématu, nikoli napodobování profesionálních map


 • Mapy budou hodnoceny odděleně dvěma tříčlennými komisemi (kartografickou a geografickou) a výsledky budou vyhlášeny zvlášť za:

 • mapu s nejlepším geografickým obsahem
 • mapu s nejlepším kartografickým zpracováním
 • celkově nejlepší mapu (jako součet obou hodnocení)


 • Samostatnou kategorií soutěže je cena účastníků ústředního kola Zeměpisné olympiády „MAP POPULI“. Vítěze v této kategorii určí soutěžící kategorie C a D celostátního kola Zeměpisné olympiády ve dnech 23. a 24. dubna 2018.

  V případě otázek pište na email: vit.vozenilek@upol.cz nebo jakub.jelen@natur.cuni.cz.

  Soutěžní mapy ročníku 2016/17 naleznete zde.


     
   © GEO v1.30 (14-05-2018)