Pokyny a termíny

Vyhlášení aktuálního ročníku Zeměpisné olympiády pro rok 2018/19 nalezete zde

ZO je organizována ve čtyřech národních kolech (školní, okresní, krajské, celostátní / ústřední) a v navazujících mezinárodních soutěžích.

Termíny konání Zeměpisné olympiády v roce 2018/19:
školní kolo – proběhne do konce ledna 2019
okresní kolo – středa 20. 2. 2019
(pokud na toto datum připadají ve vaší škole jarní prázdniny, kontaktujte vašeho krajského garanta a dohodněte postup)
krajské kolo – středa 20. 3. 2019
celostátní (ústřední) kolo – čtvrtek a pátek 25. a 26. 4. 2019 (Praha)

soustředění vítězů ústředního kola a Letní geografická škola ZO – 4 dny v polovině července (Brno)

Mezinárodní geografická olympiáda iGeo – srpen 2019 Hong Kong)

Mezinárodní olympiáda věd o Zemi IESO – srpen 2019 (Jižní Korea)

Každá škola, která se chce do soutěže zapojit, musí nejprve sama uspořádat školní kolo. Pro bližší informace viz rubrika CHCI ORGANIZOVAT.

Místa konání ZO 2018/2019:

O místě a přesném času konání okresního a krajského kola informuje v každém kraji krajský garant ZO. Tím je pracovník odboru školství krajského úřadu v daném kraji (viz adresář krajských garantů). Krajští garanti spolupracují s organizátory ZO, kterými jsou domy dětí a mládeže, střediska volného času a jednotlivé školy. Okresní kolo se koná vždy na území daného okresu, krajské kolo na území daného kraje.

Celostátní (ústřední) kolo pořádá pořadatelská organizace (nyní Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy), která prostřednictvím internetových stránek a krajských garantů ZO oznamuje místo a čas konání celostátního kola. Seznam postupujících účastníků celostátního kola je vždy zveřejněn v rubrice příslušného ročníku ZO na těchto internetových stránkách. Podrobné informace včetně pravidel soutěže a struktury soutěžních úloh naleznete zde v dokumentu, který vyhlašuje letošní ročník Zeměpisné olympiády v úvodu stránky.

Veškeré informace o soutěži naleznete na těchto webových stránkách, pokud máte dotaz, kontaktujte krajského garanta nebo organizační tým (jakub.jelen@natur.cuni.cz)

adresář krajských garantů


   
 © GEO v1.37 (18-06-2019)