Pokyny a termíny

ZO je vypsána pro věkové soutěžní kategorie:
A (6. ročník ZŠ)
B (7. ročník ZŠ)
C (8. a 9. ročník ZŠ)
D (střední školy)
ZO je organizována ve čtyřech národních kolech (školní, okresní, krajské, celostátní / ústřední) a v navazujících mezinárodních soutěžích.
Celostátní kolo je od 15. ročníku ZO 2012/2013 vypisováno pouze pro soutěžní kategorie C a D.
Nejvyšším soutěžním kolem pro soutěžní kategorie A a B je kolo krajské. V roce 2017 se neuskuteční celostátní soutěžní soustředění ve spolupráci s Ekologickým centrem Orlov, o.p.s.

Od roku 2015 je zrušena mezinárodní soutěž National Geographic World Championship pro soutěžící kategorie C. Pro medailisty celostátního kola je proto připravena Letní geografická škola ZO. Organizátorům se naopak podařilo od roku 2016 zajistit účast Česka v další soutěži pro kategorii D: The International Earth Science Olympiad.

Termíny konání ZO 2016/2017:

školní kolo – proběhne do konce ledna 2017
okresní kolo – úterý 21. 2. 2017
(pokud na toto datum připadají ve vaší škole jarní prázdniny, kontaktujte
vašeho krajského garanta a dohodněte postup)
krajské kolo – středa 22. 3. 2017

celostátní (ústřední) kolo – pondělí a úterý 24. a 25. 4. 2017 (Praha)

soustředění vítězů ústředního kola a Letní geografická škola ZO – 4 dny v polovině července (Chotěboř)
Mezinárodní geografická olympiáda iGeo – 2. až 8. 8. 2017 (Bělehrad, Srbsko)
Mezinárodní olympiáda věd o Zemi IESO – srpen 2017 (Nice, Francie)


Každá škola, která se chce do soutěže zapojit, musí nejprve sama uspořádat školní kolo.
Pro bližší informace čtěte záložku Chci soutěžit.

Místa konání ZO 2016/2017:

O místě a přesném času konání okresního a krajského kola informuje v každém kraji krajský garant ZO. Tím je pracovník odboru školství krajského úřadu v daném kraji (viz adresář krajských garantů). Krajští garanti spolupracují s organizátory ZO, kterými jsou domy dětí a mládeže, střediska volného času a jednotlivé školy. Okresní kolo se koná vždy na území daného okresu, krajské kolo na území daného kraje.

Celostátní (ústřední) kolo pořádá pořadatelská organizace (nyní Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy), která prostřednictvím internetových stránek a krajských garantů ZO oznamuje místo a čas konání celostátního kola. Seznam postupujících účastníků celostátního kola je vždy zveřejněn v rubrice příslušného ročníku ZO na těchto internetových stránkách.
Podrobné informace včetně pravidel soutěže a struktury soutěžních úloh naleznete zde v dokumentu, který vyhlašuje letošní ročník Zeměpisné olympiády.

Postupový klíč:
postupový klíč


   
 © GEO v1.22 (10-04-2017)