Ústřední komise

Ústřední komise Zeměpisné olympiády je poradním orgánem ZO. Představuje komunikační platformu pro diskusi cílů, zásad a realizace geografického vzdělávání skrze předmětovou soutěž oboru geografie/zeměpis.

Její hlavní úloha spadá do čtyř oblastí:

 • reflexe organizace soutěže (identifikace slabých a silných stránek, problémů)
 • odborná rada (obsahová koncepce soutěžních úloh, vhodnost témat s ohledem na vzdělávací dokumenty)
 • médium, šíření myšlenek a informací (obousměrná komunikace napříč všemi stupni geografického vzdělávání, mezi odborníky, vědeckými společnostmi a praxí, mezi veřejností a školou aj. Ústřední komise ZO koordinuje činnost krajských komisí ZO)
 • prostředník mezi národní českou Zeměpisnou olympiádou a mezinárodními geografickými soutěžemi (členem ústřední komise je hlavní koordinátor mezinárodních geografických soutěží, který zpracovává návrhy úkolů a další podklady pro jednotlivé ročníky těchto soutěží)


 • Ústřední komise odborně zabezpečuje přípravné výběrové soustředění pro nejúspěšnější soutěžící z ústředního národního kola ZO před mezinárodními geografickými soutěžemi.

  Funkční období Ústřední komise je tříleté, jmenuje ji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

  Členové ústřední komise ZO 2015-2018:

  RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.
  předsedkyně
  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie,
  České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  e-mail: silvie.kucerova@ujep.cz, tel.: +420 728 929 294


  doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
  místopředseda
  Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie, Poříčí 7, 603 00 Brno
  e-mail: evhofmann@seznam.cz, tel.: +420 725 179 065


  RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  koordinátorka mezinárodních soutěží
  Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie, Poříčí 7, 603 00 Brno
  e-mail: hsvobodova@ped.muni.cz, tel.: +420 774 576 370


  Členové

  Mgr. Jan Bartoš
  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje,
  Albertov 6, 128 43 Praha 2
  Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb
  e-mail: jan.bartos8@gmail.com, tel.: +420 777 802 388


  PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.
  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie,
  České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  e-mail: jd@jackdaniel.cz, tel.: +420 475 283 141


  Hlavní město Praha
  PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál
  Česká školní inspekce - Středočeský inspektorát, Arabská 683/12, 160 00 Praha 6
  e-mail: filip.dostal@post.cz, tel.: + 420 732 125 327


  Jihočeský kraj
  Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie
  Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
  e-mail: karvanko@pf.jcu.cz, tel.: +420 387 773 063


  Plzeňský kraj
  Mgr. Pavel Červený
  11. ZŠ Plzeň
  Baarova 31, 301 00 Plzeň
  a
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, katedra geografie
  Tylova 18, 306 14 Plzeň
  e-mail: cervenyp@kge.zcu.cz, tel: +420 378 028 623, +420 377 633 064


  Karlovarský kraj
  Mgr. Libor Velička
  Gymnázium Ostrov, Studentská 1205, 363 01 Ostrov
  e-mail: velicka@gymostrov.eu, tel.: +420 353 433 765


  Ústecký kraj
  RNDr. Mgr. Dušan Erban
  Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
  Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem
  e-mail: erban@obchodniskola.cz, tel.: +420 773 786 252


  Královéhradecký kraj
  Mgr. Petr Kalousek
  Základní škola Úpice-Lány, Palackého 793, 542 32 Úpice
  e-mail: zsul@zsul.cz, tel: +420 499 881 124


  Kraj Vysočina
  Mgr. Roman Veselský
  Gymnázium, Neumannova 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
  e-mail: veselsky@gymzr.cz, tel.: +420 566 653 824


  Olomoucký kraj
  Mgr. Vladimír Böhm
  Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, Prostějov 796 40
  e-mail: bohm@rg.prostejov.cz, tel.: +420 582 301 411


  Zlínský kraj
  Mgr. Edita Buršík Jinková
  ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, Školní 606, 687 62 Dolní Němčí
  e-mail: Edita.Jinkova@seznam.cz, tel.: +420 605 829 413


  Moravskoslezský kraj
  RNDr. Bohumil Vévoda
  Gymnázium Karviná, Mírová 1442, 735 06 Karviná
  e-mail: bohumil.vevoda@gmail.com, tel.: +420 596 311 197


     
   © GEO v1.30 (14-05-2018)