Organizační řád

Od 1. 9. 2015 (počínaje 18. ročníkem ZO 2015/2016) vstoupil v platnost nový organizační řád ZO.
Zásadní změnou v organizačním řádu je změna postupového klíče mezi okresním a krajským kolem. V každé soutěžní kategorii (A–D) postupují z okresního do krajského kola první dva nejúspěšnější řešitelé (1. a 2. místo) tak, jak tomu bylo dosud. Nově však spolu s nimi postupuje dalších X úspěšných řešitelů, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v okresních kolech ZO (v souhrnu za všechny okresy daného kraje v příslušné soutěžní kategorii).
Hodnotu X stanovuje krajská komise ZO a hodnota X může být nejvýše rovna počtu okresů v daném kraji. (Může být také nulová a v tom případě zůstává postupový klíč stejný jako v předchozích letech). Tato zdánlivě složitá formulace reaguje na požadavek některých krajů zvýšit počet soutěžících v krajském kole a naopak obranu jiných krajů proti navyšování soutěžících z důvodu neúnosnosti finančních nákladů na soutěž.

Dokument v příloze je návrhem, který organizátoři podali na MŠMT v červnu 2015. Originál schváleného dokumentu organizátoři ze strany MŠMT doposud (září 2016) neobdrželi, nicméně jej lze považovat za schválený a uzavřený.

Plné znění organizačního řádu ZO naleznete zde.


   
 © GEO v1.22 (10-04-2017)