Chci soutěžit

Jste mladý geograf?

Máte zájem zúčastnit se soutěže Zeměpisná olympiáda?
Promluvte si nejdříve s učitelem zeměpisu/geografie na vaší škole.
Školní kolo je první, kterým musíte projít.

Ptáte se:
Co mi přinese účast v Zeměpisné olympiádě?

 • je to výzva!
 • nové zkušenosti nad rámec běžného zeměpisu
 • zábavu, soutěžení
 • nové kontakty, nové známé
 • šanci uspět a dostat se na mezinárodní soutěž na zajímavé místo v zahraničí
 • když budu úspěšný řešitel, dostanu se na studium na vysokou školu v oboru geografie a kartografie bez přijímacích zkoušek


 • Co když vyhraju?
  V celostátním kole řeší soutěžící část úkolů v anglickém jazyce z toho důvodu, že vítězové postupují do mezinárodních geografických soutěží, kde je oficiálním jednacím jazykem angličtina, a soutěžící by proto měli prokázat dovednost pracovat v tomto jazykovém prostředí. Vítězové celostátního kola věkové kategorie D mají možnost zúčastnit se mezinárodních soutěží:

  International Geography Olympiad iGeo (Mezinárodní geografická olympiáda), zajišťovaná Mezinárodní geografickou unií (International Geographic Union, IGU) a The International Earth Science Olympiad, zajišťovaná společností International Geoscience Education Organization.

  Jste učitel zeměpisu/geografie?

  Máte žáky, kteří se chtějí účastnit Zeměpisné olympiády?

  Postupujte následovně:
  A. Pokud se vaše škola Zeměpisné olympiády dosud nezúčastnila:

  Pro seznámení se soutěží si přečtěte přehledovou rubriku O soutěži a podrobnější Organizace.
  Pro seznámení s konkrétními pravidly a specifiky letošního ročníku soutěže si přečtěte tento dokument.
  Ten mimo jiné obsahuje:
  časový harmonogram ZO, požadavky na znalosti a dovednosti soutěžících; tematické zaměření jednotlivých soutěžních kol; postupový klíč; povolené vybavení soutěžícího (včetně doporučených atlasů); upozornění na hlavní změny Organizačního řádu ZO.
  Pro přesné instrukce a podrobnosti se obraťte na krajského garanta ZO, kterým je zaměstnanec odboru školství krajského úřadu. (viz adresář krajských garantů) Ten zprostředkovává komunikaci mezi školami a pořadateli jednotlivých kol (domy dětí a mládeže, střediska volného času, vybrané školy, hlavní organizační garant v Česku). Předává například informace o počtu postupujících do vyššího kola (včetně počtu postupujících z kola školního do okresního), termínu konání soutěže, podání přihlášek aj.
  Užitečná doplnění najdete v rubrice Tipy a triky.
  Pokud jste stále ještě nenašli odpověď na všechny otázky, zeptejte se Organizačního týmu.

  B. Pokud se vaše škola Zeměpisné olympiády již zúčastnila:

  Pro seznámení s konkrétními pravidly a specifiky letošního ročníku soutěže si přečtěte tento dokument.
  Ten mimo jiné obsahuje:
  časový harmonogram ZO, požadavky na znalosti a dovednosti soutěžících; tematické zaměření jednotlivých soutěžních kol; postupový klíč; povolené vybavení soutěžícího (včetně doporučených atlasů); upozornění na hlavní změny Organizačního řádu ZO.
  Pro přesné instrukce a podrobnosti se prosím obraťte vašeho na krajského garanta ZO (viz adresář krajských garantů) nebo vyčkejte na instrukce od organizátorů jednotlivých kol, které vám budou do školy prostřednictvím krajského garanta ZO doručeny.
  Užitečná doplnění najdete v rubrice Tipy a triky.
  Pokud jste stále ještě nenašli odpověď na všechny otázky, zeptejte se Organizačního týmu.


     
   © GEO v1.22 (10-04-2017)