Tipy a triky

Chcete uspět v Zeměpisné olympiádě?
Připravte se na ni!

Kde najít příklady starších úloh?
Od ročníku ZO 2012/2013 umisťujeme centrálně na tyto webové stránky všechny soutěžní úlohy včetně autorských řešení.
Zadání vybraných soutěžních úloh Zeměpisné olympiády, na jejichž tvorbě se podílel tým z pořadatelské organizace katedry geografie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, naleznete ke stažení na Metodickém portálu inspirace a zkušenosti učitelů RVP: http://dum.rvp.cz/index.html. Do políčka fulltextového vyhledávání, které se vám objeví po spuštění stránek, zadejte hledaný text: Zeměpisná olympiáda. Některé starší úlohy můžete najít na stránkách vybraných domů dětí a mládeže, středisek volného času nebo škol (stačí zadat do Google vyhledavače zeměpisná olympiáda zadání).

Čtěte Geografické rozhledy!
Časopis Geografické rozhledy od 2. čísla ročníku 21 (2011/2012) pravidelně věnuje pozornost naší Zeměpisné olympiádě. Na stránkách Geografických rozhledů byste se měli dozvídat mimo jiné podrobnosti o soutěži, organizační náležitosti, příspěvky věnované práci s talentovanými žáky a v neposlední řadě také příklady soutěžních otázek s autorskými řešeními. Tato rubrika může sloužit k přípravě na soutěž a procvičení otázek včetně inspirace pro školní kolo ZO. Rovněž nabízí učitelům náměty pro práci v hodinách zeměpisu prostřednictvím úkolů rozšiřujících běžnou výuku zeměpisu na různých stupních škol.
Geografické rozhledy jsou časopisem zaměřeným na geografické a environmentální vzdělávání. Svým obsahem výrazně přispívají k vývoji a inovacím soudobé pedagogické praxe. Bližší informace o časopisu naleznete na stránce zde nebo na e-mailu: ncgs@ncgs.cz.

Struktura soutěžních úloh

Každé soutěžní kolo má pevně danou strukturu soutěžních aktivit. Již tradičně je práce ve všech věkových kategoriích i ve většině soutěžních kol (s výjimkou kola školního, které si každá škola zajišťuje sama podle svých zásad) rozdělena do tří okruhů:
(1) práce s atlasem, (2) práce bez atlasu, (3) praktická část.

Úspěšný řešitel by tak měl:

(1 – práce s atlasem) mít dovednost číst informace z různých druhů map (jednak map s topografickým obsahem, jednak tematických map) a provádět komparaci a syntézu těchto poznatků. Pořádající organizace je povinna na internetových stránkách Zeměpisné olympiády zveřejnit přehled doporučených atlasů a výhradně s nimi pak žáci v průběhu soutěže pracují.
(2 – práce bez atlasu) prokázat základní i některé specifické znalosti z oboru, dovednost získat informaci z nejrůznější podoby uspořádání dat (tabulky, grafy) i ze zdrojů různé povahy (text, obrazový materiál). Při této práci nesmí mít soutěžící k dispozici žádný atlas ani jinou publikaci.
(3 – praktická část) soutěžící by měl prokázat dovednost třídit a zpracovávat informace, analyzovat údaje, provést jejich syntézu, formulovat vlastní odborný úsudek o dané problematice. Tento okruh bývá pojat několika způsoby. V nižších kolech ZO se jedná o čtení textu s porozuměním a třídění informací v různé podobě (tabulky, grafy, mapy), práce s kartografickými produkty. V ústředním kole ZO zahrnuje tato část práci v terénu.

Úlohy z mezinárodních geografických soutěží

Zadání většiny soutěžních úloh (s autorským řešením) z Mezinárodní geografické olympiády iGeo jsou k dispozici zde. Je zveřejněn také přehled jednotlivých míst ve světě, kde se soutěž v daném roce konala.
Soutěžní úlohy The International Earth Science Olympiad naleznete zde.


   
 © GEO v1.30 (14-05-2018)